26
maj

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska

– arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för april 2020 ha kommit in till Skatteverket

– moms för april 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.