18
jan

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.