26
okt

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska

– arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för september 2020 ha kommit in till Skatteverket

– moms för september 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.