25
jan

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska
– arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för december 2020 ha kommit in till Skatteverket
– moms för december 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.