26
feb

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska
– arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för januari 2021 ha kommit in till Skatteverket
– moms för januari 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.