26
feb

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska

– arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för januari 2020 ha kommit in till Skatteverket

– moms för januari 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.