27
dec

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska
– arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för november 2021 ha kommit in till Skatteverket
– moms för november 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.