26
sep

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

– arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för augusti 2021 ha kommit in till Skatteverket 

– moms för augusti 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.