12
okt

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.