Rådgivningskurser

Att arbeta som ekonomisk rådgivare kräver specialistkompetens och hög kompetens inom redovisningsområdet. Professionell utveckling för dig som rådgivare och specialist erbjuder vi via anpassade rådgivningskurser. Välj bland våra rådgivningskurser inom affärsrådgivning, skatteplanering, rimlighetsanalys och tillämpning av olika redovisningslösningar.

Filtreringsalternativ

Välj ett annat ämnesområde

Inget resultat.
Affärsrådgivning 1
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 3 tim Övrigt: 3 tim

Lön

Lön: 2 tim
Lär dig hur du arbetar som en modern redovisningskonsult och proaktiv rådgivare. Kursen ger dig verktygen som lyfter dig i din rådgivarroll och visar hur det kan påverka dina kunders företagsutveckling och lönsamhet. Ett proaktivt arbete bidrar till stor kundnytta och stärkta kundrelationer.
Affärsrådgivning 2
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 7 tim Övrigt: 7 tim
Rådgivning till kundföretagen blir en allt vanligare arbetsuppgift för redovisningskonsulten. Att kunna analysera verksamheten och kunna föreslå åtgärder som minskar risker och ökar möjligheter är därför ett viktigt kompetensområde. Kursen bygger på att förmedla sådana kunskaper och att träna på att identifiera och föreslå lösningar på olika problemställningar som kan uppstå. 
Ekonomistyrning i aktiebolag
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 14 tim
Få kunskap om hur du styr redovisningen mot bättre resultat och säkrare affärer! På den här kursen lär du dig hur du påverkar utvecklingen i rätt riktning genom en djupare förståelse för samband, risker och möjligheter.
Sambandet redovisning och skatt – Redovisning 6
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 11 tim Skatt: 11 tim
Uppdatera och utveckla dig inom det viktigaste på redovisningsområdet inklusive K2 och K3. Kursen ger dig en genomgång av K2-regelverket och huvuddragen i K3 med tonvikt på skillnaden mot K2, nya 3:12-reglerna samt aktuella skattefrågor gällande sambandet redovisning och skatt.Steg 6 om du följer vår kursplan för redovisning
Skatteplanering i ägarledda företag
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Skatt: 14 tim
En kurs som ger dig fördjupade kunskaper i skattesystemet och nya metoder för skatteplanering. Du får verktyg för att kunna besvara frågor som berör alla i det ägarledda företaget oavsett storlek på företag.
Redovisningsfrågor K2/K3 i ägarledda företag, fördjupning
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 14 tim
Utveckla din förmåga att tolka, tillämpa och argumentera i redovisningsfrågor baserat på aktuell uppdaterad kunskap och i enlighet med gällande K-regelverk. Du får ökad förståelse för vilken redovisningslösning som är mest lämplig och du blir säkrare i din argumentation för olika lösningar.
Rimlighetsanalys av redovisningen
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 7 tim
En dag där vi går igenom och tolkar rapporter för kunder. Vi analyserar och gör olika beräkningar, tittar på trender och rimlighetsanalyser. Olika branscher såsom handelsföretag och tjänsteföretag belyses. Dagen avslutas med diskussion. 
Redovisningsnyheter fördjupningsdag
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 7 tim
Fördjupningsdag där vi tar upp tillämpningsfrågor gällande såväl K-regelverk som bokföringslag. Vi går även igenom samtliga SrfU, tolkning av tillämpning och speciella problemområden gällande K-regelverken. 
Redovisningsnyheter och fördjupningsdag
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 14 tim
Två dagar som är fullmatade med årets redovisningsnyheter. Dag 1 är identisk med Redovisningsnyheter som Srf konsulterna arrangerar på ett antal olika platser. Dag 2 är en fördjupningsdag i vissa tillämpningsfrågor gällande såväl K-regelverk som bokföringslag. 
Användarguide till Srf Analysverktyg onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 1 tim
Vill du snabbt och enkelt kunna ta fram kvalificerat analysunderlag, tydliggöra ekonomiska utvecklingsmöjligheter och eventuella risker för dina kunduppdrag? Vill du kunna kommunicera tydligare med pedagogiska tabeller och grafer?Vill du kunna utföra avancerade simuleringar för att hjälpa kunden att fatta framgångsrika och ekonomiska beslut? Då är den här kursen för dig!
K2-regelverket onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 5 tim
I K2-regelverket onlinekurs får du en ingående genomgång i det nya K2-regelverket. Fokus ligger på de nyheter som har kommit till efter lagändringen samt de förtydliganden och nya regler som BFN har arbetat in. Kursen omfattar hela regelverket.
Kassaflödesanalys onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 6 tim
Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader.
Onlinepaket
Skräddarsy ditt eget onlinepaket bestående av fem valfria onlinekurser till ett förmånligt paketpris. Kunniga lärare, kvalitetssäkrat innehåll och alltid tillgängligt gör att fler och fler upptäcker fördelarna med kurser online. 
Årsredovisningslagen onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 3 tim
Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om bland annat upprättande av årsredovisning, värderingsregler och noter. I denna kurs lotsas du igenom ÅRL på ett översiktligt och mycket strukturerat sätt.