Rådgivningskurser

Att arbeta som ekonomisk rådgivare kräver specialistkompetens och hög kompetens inom redovisningsområdet. Professionell utveckling för dig som rådgivare och specialist erbjuder vi via anpassade rådgivningskurser. Välj bland våra rådgivningskurser inom affärsrådgivning, skatteplanering, rimlighetsanalys och tillämpning av olika redovisningslösningar.

Redovisningsnyheter och fördjupning 2 dagar

Två dagar som är fullmatade med årets redovisningsnyheter. Dag 1 är identisk med Redovisningsnyheter som Srf konsulterna arrangerar på ett antal olika platser. Dag 2 är en fördjupningsdag i vissa tillämpningsfrågor gällande såväl K-regelverk som bokföringslag. 

Läs mer

Affärsrådgivning 1

Lär dig hur du arbetar som en modern redovisningskonsult och proaktiv rådgivare. Kursen ger dig verktygen som lyfter dig i din rådgivarroll och visar hur det kan påverka dina kunders företagsutveckling och lönsamhet. Ett proaktivt arbete bidrar till stor kundnytta och stärkta ...

Läs mer

Redovisningsnyheter fördjupningsdag

Fördjupningsdag där vi tar upp tillämpningsfrågor gällande såväl K-regelverk som bokföringslag. Vi går även igenom samtliga SrfU, tolkning av tillämpning och speciella problemområden gällande K-regelverken. 

Läs mer

Årsredovisningslagen onlinekurs

Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om bland annat upprättande av årsredovisning, värderingsregler och noter. I denna kurs lotsas du igenom ÅRL på ett översiktligt och mycket strukturerat sätt.

Läs mer

Rimlighetsanalys av redovisningen

En dag där vi går igenom och tolkar rapporter för kunder. Vi analyserar och gör olika beräkningar, tittar på trender och rimlighetsanalyser. Olika branscher såsom handelsföretag och tjänsteföretag belyses. Dagen avslutas med diskussion. 

Läs mer

Kassaflödesanalys onlinekurs

Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader.

Läs mer

Bokslutsfrågor K2/K3 – sambandet redovisning och skatt

Uppdatera och utveckla dig inom det viktigaste på redovisningsområdet inklusive K2 och K3. Kursen ger dig en genomgång av K2-regelverket och huvuddragen i K3 med tonvikt på skillnaden mot K2, nya 3:12-reglerna samt aktuella skattefrågor gällande sambandet redovisning och skatt.

Läs mer

Ekonomistyrning i aktiebolag

Få kunskap om hur du styr redovisningen mot bättre resultat och säkrare affärer! På den här kursen lär du dig hur du påverkar utvecklingen i rätt riktning genom en djupare förståelse för samband, risker och möjligheter.

Läs mer

K2 Årsredovisning onlinekurs

I K2 årsredovisning onlinekurs får du en ingående genomgång i det nya K2-regelverket. Fokus ligger på de nyheter som har kommit till efter lagändringen samt de förtydliganden och nya regler som BFN har arbetat in. Kursen omfattar hela regelverket.

Läs mer

K2/K3 Redovisningsfrågor i ägarledda företag, fördjupning

Utveckla din förmåga att tolka, tillämpa och argumentera i redovisningsfrågor baserat på aktuell uppdaterad kunskap och i enlighet med gällande K-regelverk. Du får ökad förståelse för vilken redovisningslösning som är mest lämplig och du blir säkrare i din argumentation ...

Läs mer