Skattekurser

Skatt är ett komplext område och vi kan erbjuda skattekurser som håller dig uppdaterad inom de senaste nyheterna, skatteplaneringskurser, kurser inom momslagstiftningens område, deklarationskurser, kurser i företagsskatt, fastighetsskatt samt jord och skogsbruksbeskattning för att nämna några. En bra skattekurs om året är ett måste för att hålla dig uppdaterad!

Filtreringsalternativ

Välj ett annat ämnesområde

Inget resultat.
Bokslut K2 med skatt – Redovisning 2+
Lär dig reglerna för bokslutsdispositioner samt hur du beräknar och bokför dem! På den här kursen får du veta hur det går till i praktiken och du får även lära dig hur vinsten kan disponeras på bästa sätt. Du kommer också att få kunskap om när och hur man upprättar en kontrollbalansräkning. Steg 2+ om du följer vår kursplan för redovisning.
Skatt och deklaration aktiebolag
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 7 tim
En kurs som ger dig goda kunskaper i inkomstbeskattning och deklarationsteknik. Du får kunskaper som motsvarar kundernas förväntningar. På den här kursen får du de teoretiska och praktiska kunskaperna för att du ska känna dig trygg och säker när du upprättar en inkomstdeklaration för ett aktiebolag.
Skatt och deklaration enskild firma
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 7 tim
Genom att förbereda dig med de rätta kunskaperna blir deklarationssäsongen till ett rent nöje! Med den här kursenär du väl förberedd och får många praktiska tips om hur du upprättar deklaration för enskilda näringsidkare.
Moms 1
Momskurs 1 är en praktisk endagskurs där du lär dig att hantera företagets vanligaste momsfrågor. Du ska känna till när moms ska debiteras på en försäljning, när betald moms får dras av samt när och hur en momsdeklaration ska fyllas i. Det här är en grundkurs för dig som är ny på området. 
Årsbokslut eller K1 för enskild firma
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 3 tim
Skatt: 1 tim
En kurs där vi går igenom det nya regelverket för årsbokslut och jämför detta med reglerna i K1 för enskilda näringsidkare.
Deklaration enskild firma i praktiken
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 7 tim
En kursdag då vi tittar på helheten mellan privatpersonen och dennes enskilda firma och ”knyter ihop säcken” skattemässigt och inkomstmässigt. Rätt lön och rätt skatt. 
Företagsskatt – avancerad
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 21 tim
Öka din kompetens inom strategisk skatterådgivning. Kursen ger dig senaste nytt och en genomgång av de senaste årens utveckling inom företagsskatteområdet. Lär dig om förmåner i fåmansföretag, nya rättsfall på 3:12-området samt beskattning av handelsbolag och enskild firma.
Företagsskatt aktiebolag
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 7 tim
Känner du att du behöver en snabb och kvalificerad genomgång av de senaste två till tre årens utveckling på företagsskatteområdet? Då kan du sluta leta – det här är kursen för dig.
Företagsskatt enskild firma och handelsbolag
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 7 tim
Vi berör översiktligt gränsdragning mellan inkomst av kapital och näringsverksamhet vid fastighetsöverlåtelser (byggnadsrörelse och handel med fastigheter)
Företagsskatt fåmansföretag
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 7 tim
Kursen behandlar på vilka olika sätt en ägare i fåmansföretag kan få ut medel från sitt företag så skatteeffektivt som möjligt. Givetvis behandlar kursen 3:12-reglerna ingående med tonvikt på senare års rättsfall och förhandsbesked.
Moms 2
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 7 tim
Moms är ett komplicerat område där rätt grundkunskaper är en förutsättning för att ta sig vidare. Syftet med endagskursen, Moms 2, är att du ska fördjupa dina kunskaper i ett begränsat antal vanliga momsfrågor, helt enkelt ta dina momskunskaper till nästa nivå.
Nyhetsveckan på Cypern
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 14 tim
Skatt: 10 tim
Övrigt: 6 tim

Lönekonsult

Lön: 2 tim
Nyhetsveckan är en av våra mest populära kurser med aktuellt inom redovisning, skatt/moms och lön.
Redovisning och moms för erfarna konsulter
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 7 tim
Skatt: 5 tim
Övrigt: 2 tim
Vill du förenkla din vardag och stärka dig i din konsultroll? Behöver du en uppdatering av det senaste inom redovisning samt svar på vanliga men ofta tidskrävande och besvärliga bokförings- och momsfrågor? Var det ett tag sedan du gick en kurs och vill bli guidad av Lena och Pia – välkommen på vår brush-up kurs Redovisning och moms för erfarna redovisningskonsulter.
Representation och löneväxling
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 4 tim
Övrigt: 3 tim

Lönekonsult

Lön: 6 tim
Representationsreglerna har ändrats 2017. Otydliga lagregler medför att svar får sökas i rättspraxis. Få en ordentlig genomgång med mycket praktiska exempel från verkligheten under denna effektiva kurs. Löneväxling kan innebära att den anställde tjänar stora pengar samtidigt som arbetsgivaren har en oförändrad kostnad. Med rätt kunskap kan du bedöma de skatterättsliga reglerna för både arbetsgivare och anställda samt hur förmånerna påverkar löneuträkningen.
Resor och traktamenten
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 4 tim
Övrigt: 3 tim

Lönekonsult

Lön: 6 tim
Reglerna kring beräkning av rese- och traktamentsersättningar är komplicerade och det finns många fallgropar. Oklarheter och felhantering kan få stora konsekvenser för såväl arbetsgivare som anställda. Fördjupa dina kunskaper och lär dig regelverket i den här påbyggnadsutbildningen.
Sambandet redovisning och skatt
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 11 tim
Skatt: 11 tim
Uppdatera och utveckla dig inom det viktigaste på redovisningsområdet inklusive K2 och K3. Kursen ger dig en genomgång av K2-regelverket och huvuddragen i K3 med tonvikt på skillnaden mot K2 samt aktuella skattefrågor gällande sambandet redovisning och skatt.
Skatt och deklaration påbyggnad
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 14 tim
En deklarationskurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper i deklarationstekniken. Kursen behandlar ett antal angivna områden inom inkomstbeskattning för aktiebolag och enskilda firmor.
Skatteplanering i ägarledda företag
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 14 tim
En kurs som ger dig fördjupade kunskaper i skattesystemet och nya metoder för skatteplanering. Du får verktyg för att kunna besvara frågor som berör alla i det ägarledda företaget oavsett storlek på företag.
Fastigheter – redovisning, skatt och moms
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 3,5 tim
Skatt: 3,5 tim
På den här kursen redogör vi för några av de typiska utmaningarna inom redovisning, skatt och moms som ett företag som äger en eller flera fastigheter står inför. Redovisningsfrågorna kommer vi dessutom att spegla ur såväl K3- som K2-perspektiv  
Fastighets- och byggmoms
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 7 tim
Ta del av senaste nytt och lär dig den praktiska hanteringen av fastighetsmoms och byggmoms. Vi går också igenom förutsättningarna för den frivilliga skattskyldigheten och förutsättningar för omvänd beskattning. Med rätt kunskaper får du ut det bästa av din investering.
Fastighetsbeskattning
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 7 tim
Hur äger man kommersiella fastigheter på det mest skatteeffektiva sättet? Det finns 3,1 miljoner fastigheter i Sverige och skatteeffekterna är mycket stora. På den här kursen får du god kunskap om beskattning av kommersiella fastigheter och praktiska råd om ägandet.
Jord- och skogsbruksveckan i Alicante
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 3 tim
Skatt: 24 tim
Övrigt: 3 tim
Uppdatera dig inom ekonomi och beskattning för jord- och skogsbruksföretag. Kursen ger en bra genomgång av aktuella frågor och fördjupning inom speciellt viktiga områden. I år med utökat fokus på generationsskifte.
Lån till eget aktiebolag – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 0,5 tim
Att låna ut pengar till det egna aktiebolaget är ett naturligt sätt att förbättra likviditeten – men det gäller att ha koll på skattereglerna!
Moms vid internationell handel
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 7 tim
Momshanteringen vid internationell handel med varor och tjänster är komplicerad och kan leda till stora kostnader om det blir fel. Det är därför viktigt att känna till hur momsen ska hanteras på dessa transaktioner.
Motion, friskvård och skattefria förmåner – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 0,5 tim

Lönekonsult

Lön: 0,5 tim
Reglerna för personalförmåner infördes för ca 30 år sedan men sedan dess har mycket hänt – har du hängt med? På bara 45 minuter får du möjlighet att uppdatera dina grundkunskaper kring skattefria motions- och friskvårdsförmåner och även få en genomgång av de senaste nyheterna.
Skattekurs jord- och skogsbruk 1
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 13 tim
Utveckla dig inom området jord- och skogsbruksbeskattning och lär dig allt kring de särskilda skattefrågor som gäller och hur du bäst löser dem. Företagen inom jord- och skogsbruk är många, oftast ägarledda och är en mycket intressant kundgrupp. Det finns stort behov av kunniga rådgivare inom området.
Skattekurs jord- och skogsbruk 2
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 13 tim
Den här fortsättningskursen är en naturlig fortsättning på Skattekurs jord- och skogsbruk 1.  Kursen ger dig fördjupade kunskaper om de skattefrågor som uppkommer inom jord- och skogsbruket.
Skattekurs jord- och skogsbruk 3
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 13 tim
Den här fördjupningskursen i jord- och skogsbruksbeskattning är en naturlig fortsättning på Skattekurs jord- och skogsbruk 2. Den behandlar aktuella frågor inom området, där vägledande rättsfall är en viktigt del av tolkning av rättsläget.
Överklaga Skatteverkets beslut – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 0,5 tim
Att skriva ett överklagande till Skatteverket är mindre krångligt än du tror! Fördjupa dina kunskaper på bara 45 minuter.
AGI 1 – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 0,5 tim

Lönekonsult

Lön: 0,5 tim
Med hjälp av vår mikrokurs om AGI skaffar du snabbt och enkelt en grundläggande förståelse för hur AGI kommer att påverka löneprocessen.
AGI 2, så påverkas löneprocessen – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 3 tim

Lönekonsult

Lön: 3 tim
AGI utmanar våra tidigare inarbetade löneprocesser. Rapporteringen ser nu annorlunda ut och som en följd av detta ställs krav på förändrade rutiner både inför och efter rapportering. I den här onlinekursen tittar vi närmare på de centrala frågeställningarna och hur du hanterar dessa förändringar.
Mikro Selekt 2019
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 3 tim
Skatt: 3 tim
Övrigt: 2 tim
Redovisningsbranschens premiumabonnemang – Mikro Selekt – är ett mycket förmånligt och tidseffektivt abonnemang med tolv nya mikrokurser per kalenderår för dig som kontinuerligt vill uppdatera din kompetens, addera nya insikter, idéer arbetsmetoder. Boka redan nu och var med från början! 
Momsnyheter och aktuella momsfrågor
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 7 tim
En hel dag fylld med momsnyheter och andra aktuella momsfrågor, där vi vet att det är vanligt att momsen hanteras fel.
Nyheter i deklarationsprocessen 2019
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 0,5 tim
Dags för en ny och intensiv deklarationsperiod! Gör dig redo med en komprimerad mikrokurs och bli insatt i de absolut viktigaste nyheterna för 2019.
Nyhetsdagen
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 3 tim
Skatt: 3 tim
Välkomna till årets viktigaste uppdateringsdag inom redovisning och skatt. Nyhetsdagen hålls över hela landet och är unik då du får senaste nytt om både redovisning och skatt under en och samma dag. Ta med dig dina medarbetare på kontoret så säkrar du att alla är uppdaterade inför årsskiftet!
Nyhetsdagen webinar
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 1 tim
Skatt: 1 tim
Välkomna till årets viktigaste uppdateringsdag inom redovisning och skatt. Kursen ger dig senaste nytt inom både redovisning och skatt vid ett och samma tillfälle.  Meddela dina medarbetare på kontoret så säkrar du att alla är uppdaterade inför årsskiftet!
Skattedag med Wolters Kluwer
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 6 tim
På en skattedag får du senaste nytt inom företags- och personbeskattning. Under en fullmatad dag analyserar vi nyheter, förändringar, förslag och beslut. Du får också råd och tips.
Skattedag och Fördjupningsdag med Skattehuset
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 6 tim
Skattedagen är en kursdag fullproppad med årets nyheter och förändringar inom skatteområdet. Fördjupningsdagen tar upp praktiska exempel på skattefrågor som du som rådgivare kan ställas inför.
Skattenyheter enskild firma, inriktning jord och skog
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 6 tim
En hel dag med nyheter och specialkunskaper som fokuserar på frågor som gäller enskilda näringsidkare och då särskilt på jord- och skogsbruk, eftersom det är den vanligaste ägarformen för den här typen av verksamheter.
PLUS Beskattningsrätt
Beskattningsrätt PLUS är en utbildning som ger dig en introduktion till det svenska inkomstskattesystemet med en viss fördjupning inom framförallt företagsskatteområdet. Några exempel på områden som tas upp är fåmansföretagsbeskattning samt värderingsfrågor vid bokslut. Vissa övriga områden berörs översiktligt, exempelvis mervärdesskatt, skattetillägg och taxeringsprocessen. Utbildningen passar utmärkt för dig som vill bygga på dina kunskaper inom beskattningsrätt och som vill börja arbeta med egna kunduppdrag.
PUB – Beskattningsrätt och moms
Den här delkursen är en av de fem ämnesblock som ingår i auktorisationsutbildningen Auktoriserad Redovisningskonsult – PUB. Kursen ger dig rätt kunskaper inom beskattning och moms motsvarande högskolenivå. Via lärarledda föreläsningar och distansstudier på egen hand lär du dig det du behöver inom skatt som hjälper dina kundföretag och stärker dig i din rådgivarroll som Auktoriserad Redovisningskonsult.