Specialkurser

Filtreringsalternativ

Välj ett annat ämnesområde

Inget resultat.
Företagsanpassade kurser
Vill du att vi kommer till dig och håller kurs? Är ni ett gäng som är intresserade av ett särskilt ämne? Har ni egen kurslokal? När ni är några stycken så kan ni spara både tid och pengar genom att anlita oss att komma till er och hålla kurs. På det sättet sparar ni både rese- och logikostnader för era kursdeltagare.
Affärsrådgivning 1
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 3 tim
Övrigt: 3 tim

Lönekonsult

Lön: 2 tim
Lär dig hur du arbetar som en modern redovisningskonsult och proaktiv rådgivare. Kursen ger dig verktygen som lyfter dig i din rådgivarroll och visar hur det kan påverka dina kunders företagsutveckling och lönsamhet. Ett proaktivt arbete bidrar till stor kundnytta och stärkta kundrelationer.
Affärsrådgivning 2
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 7 tim
Övrigt: 7 tim
Rådgivning till kundföretagen blir en allt vanligare arbetsuppgift för redovisningskonsulten. Att kunna analysera verksamheten och kunna föreslå åtgärder som minskar risker och ökar möjligheter är därför ett viktigt kompetensområde. Kursen bygger på att förmedla sådana kunskaper och att träna på att identifiera och föreslå lösningar på olika problemställningar som kan uppstå. 
Byråledarkonferens – redovisningsverksamhet
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 8 tim
Byråledarkonferensen för dig som vill bygga kunskap om hur du tar din verksamhet vidare samtidigt som du på bästa sätt nyttjar branschens möjligheter och utmaningar. Under byråledarkonferensen diskuterar vi, tillsammans med branschexpertis och andra byråledare, kring problemområden och möjliga lösningar för effektiv byrådrift.
Ekonomirapportering till kund
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 7 tim
Under kursdagen Ekonomirapportering till kund  går vi på ett enkelt och handfast sätt igenom hur man ökar det kundupplevda värdet vad gäller ekonomirapportering.
GDPR kurs med workshop
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 4 tim

Lönekonsult

Lön: 4 tim
Behöver du mer personlig vägledning i ditt GDPR-arbete? I den här kursen anpassar vi innehållet till den praktiska nivå som påverkar dig som arbetar med ekonomi, redovisning och lön i din yrkesroll.
Ledarskap och grupputveckling
Ett bra ledarskap börjar med självinsikt. Ju mer man vet om sig själv, sina egna styrkor och svagheter, desto bättre blir man på att leda andra. Välkommen till en 5-dagarskurs med uppföljning i internatform på Gotland.
Rex och kvalitetskontroll på byrån
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 6 tim
För att komma igång ordentligt med Rex i det dagliga arbetet och för att känna dig klar över vad som gäller när det sedan är dags för kvalitetskontroll, rekommenderar vi att du förbereder dig med den här kursen. Under kursdagen får du en grundlig genomgång av Rex med fokus på bland annat byrårutiner. Vi går också igenom hur en kvalitetskontroll går till och hur du på bästa sätt förbereder dig inför besöket.
Ägarskifte i praktiken
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 7 tim
Nu när det inom en 10-12 årsperiod är fler än 200 000 företag som kommer att stå inför ett ägarskifte är det stor nytta att kunna erbjuda rådgivning inom området. Den här kursen ger en översiktlig insikt i regelverken som styr och de praktiska kunskaper som behövs för att hantera genomförandet av olika ägarskiften.
Effektiv kommunikation onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 4,5 tim
Att vara tydlig i sin kommunikation ger ett bättre arbetsklimat, effektivare medarbetare och leder till färre missförstånd. Den här onlinekursen riktar sig till dig som vill förbättra din kommunikationsförmåga och öka dina möjligheter att nå fram med ditt budskap.
Förberedelsekurs Auktorisationsexamen Redovisning
En bra förberedelse för dig som ska utföra Auktorisationsexamen. Vi går igenom exempel på frågeställningar och övriga praktiska frågor kring Auktorisationsexamen. I denna kurs ingår även att utföra Rex branschstandard onlinekurs. En kurs där du lär dig om Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. 
GDPR onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 1,5 tim

Lönekonsult

Lön: 1,5 tim
Dags att få grepp om GDPR! Vår onlinekurs GDPR gör dig redo för nya dataskyddsförordningen. Kursen ger initialt en överblick om GDPR och fokuserar sedan på vad som gäller när man arbetar med ekonomi, redovisning och lön.
ISO-konferens 2017
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 6 tim
Denna konferens är enbart öppen för ISO-certifierade byråer och byråer på väg att certifiera sig. Är du intresserad av en ISO-certifiering, sänd ett mejl till iso@srfkonsult.se.
Kassaflödesanalys onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 3 tim
Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader.
Onlinepaket
Skräddarsy ditt eget onlinepaket bestående av fem valfria onlinekurser till ett förmånligt paketpris. Kunniga lärare, kvalitetssäkrat innehåll och alltid tillgängligt gör att fler och fler upptäcker fördelarna med kurser online. 
Penningtvättslagen onlinekurs – nya regelverket 2017
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 2 tim
Behöver du fördjupa dina kunskaper om den nya Penningtvättslagen? Den här onlinekursen hjälper dig tolka och förstå lagstiftningen så att du kan tillämpa regelverket på din egen specifika verksamhet. I kursen ingår mallar för att hjälpa dig med strukturerade rutiner i arbetet mot penningtvätt.