Special

Ägarskifte i praktiken

Nu när det inom en 10-12 årsperiod är fler än 200 000 företag som kommer att stå inför ett ägarskifte är det stor nytta att kunna erbjuda rådgivning inom området. Den här kursen ger en översiktlig insikt i regelverken som styr och de praktiska kunskaper som behövs för att ...

Läs mer

GDPR Onlinekurs

Dags att få grepp om GDPR! Vår onlinekurs GDPR gör dig redo för nya dataskyddsförordningen. Kursen ger initialt en överblick om GDPR och fokuserar sedan på vad som gäller när man arbetar med ekonomi, redovisning och lön.

Läs mer

Kassaflödesanalys onlinekurs

Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader.

Läs mer

Affärsrådgivning 1

Lär dig hur du arbetar som en modern redovisningskonsult och proaktiv rådgivare. Kursen ger dig verktygen som lyfter dig i din rådgivarroll och visar hur det kan påverka dina kunders företagsutveckling och lönsamhet. Ett proaktivt arbete bidrar till stor kundnytta och stärkta ...

Läs mer

Ekonomirapportering till kund

Under kursdagen Ekonomirapportering till kund  går vi på ett enkelt och handfast sätt igenom hur man ökar det kundupplevda värdet vad gäller ekonomirapportering.

Läs mer

Rex och kvalitetskontroll på byrån

För att komma igång ordentligt med Rex i det dagliga arbetet och för att känna dig klar över vad som gäller när det sedan är dags för kvalitetskontroll, rekommenderar vi att du förbereder dig med den här kursen. Under kursdagen får du en grundlig genomgång av Rex med fokus ...

Läs mer

Ledarskap och grupputveckling

Ett bra ledarskap börjar med självinsikt. Ju mer man vet om sig själv, sina egna styrkor och svagheter, desto bättre blir man på att leda andra. Välkommen till en 5-dagarskurs med uppföljning i internatform på Gotland.

Läs mer

Affärsrådgivning 2

Rådgivning till kundföretagen blir en allt vanligare arbetsuppgift för redovisningskonsulten. Att kunna analysera verksamheten och kunna föreslå åtgärder som minskar risker och ökar möjligheter är därför ett viktigt kompetensområde. Kursen bygger på att förmedla sådana ...

Läs mer

Byråledarkonferens – redovisningsverksamhet

Byråledarkonferensen för dig som vill bygga kunskap om hur du tar din verksamhet vidare samtidigt som du på bästa sätt nyttjar branschens möjligheter och utmaningar. Under byråledarkonferensen diskuterar vi, tillsammans med branschexpertis och andra byråledare, kring problemområden ...

Läs mer

Onlinepaket

Skräddarsy ditt eget onlinepaket bestående av fem valfria onlinekurser till ett förmånligt paketpris. Kunniga lärare, kvalitetssäkrat innehåll och alltid tillgängligt gör att fler och fler upptäcker fördelarna med kurser online. 

Läs mer