ALK-puls

I en föränderlig värld som löneområdet är det en framgångsfaktor att hålla sig uppdaterad! ALK-puls ger en möjlighet för dig som är Auktoriserad Lönekonsult att på ett enkelt och roligt sätt ta del av aktuella frågor i form av att ett nutidstest på tio frågor inom områden kopplat till lön.

Frågorna är bara till för att stämma av de egna kunskaperna och genomförs i samma miljö som den digitala examen. Skillnaden här är att resultatet bara är till för självtest. Antalet poäng ger en indikation på om man håller sig uppdaterad, men är inget som är ett krav att genomföra för att upprätthålla auktorisationen. Så det är helt frivilligt!

ALK-puls ger aktualitetstimmar för den som genomför samtliga ALK-puls under året med alla rätt. Du kan göra varje test hur många gånger du vill och till varje fråga finns det rätta svaret presenterat med en faktatext för återkoppling inom ämnesområdet.

ALK-puls kommer fyra gånger om året:

– februari

– maj

– september

– november

Du som är Srf Auktoriserad Lönekonsult® hittar ALK-puls om du loggar in på Mina sidor och i menyn Kursportfölj väljer kommande/pågående kurser.

Gå till ALK-puls >>

Barometern

Årets ALK-puls finns samlade i Barometern för dig som är Auktoriserad Lönekonsult. Den håller öppet under januari 2019. Om du inte har genomfört ALK-puls under året är detta en chans att få dina aktualitetstimmar motsvarande ALK-puls. 

Du måste ha alla rätt för att kunna tillgodoräkna dig aktualitetstimmar. Timmarna kommer registreras efter det att Barometern är stängd för perioden. Om du har genomfört ALK-puls så har du redan fått dessa timmar och får alltså inte fler om du gör Barometern.

 

 
21
jan
21 jan

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2018 eller sista kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender