Kompetensutveckling inom lön

Professionell utveckling inom lön

Visste du att det finns en relativt ny karriärväg för personal som arbetar med lönehantering?

Srf konsulternas förbund har tagit fram en auktorisation för lönekonsulter. Auktorisationen har funnits på marknaden sedan våren 2014 och idag finns cirka 300 Auktoriserade Lönekonsulter på marknaden. Auktorisationen tydliggör god kompetens inom löneområdet och höjer statusen på en viktig yrkesroll i vårt samhälle.

Auktoriserad Lönekonsult

Att bli Auktoriserad Lönekonsult är både en karriärmöjlighet och en kvalitetsstämpel som står för god kompetens inom löneområdet och flera års erfarenhet av arbete med lönehantering.

Antagningskraven för auktorisation innebär att du har relevant dokumenterad utbildning i kombination med minst tre års erfarenhet i yrket. Alternativt att du arbetat med lönehantering i minst sex år. Efter godkänd och validerad ansökan om auktorisation ska en lönekonsultexamen genomföras med godkänt resultat. Läs mer om auktorisation och antagningskrav

Fördelar för arbetsgivare

Lönekostnaderna utgör ofta en stor post i företagets ekonomiska redovisning. Att lönerna hanteras rätt från början är därför av största vikt. Med auktorisationen säkerställer företaget hög kompetens, god erfarenhet och kvalitet i lönehanteringen. En kompetent lönekonsult är uppdaterad på gällande lagar och regelverk för lönehantering. Specialistkompetens som kan handla om allt från sjuklöneavdrag till semesterlöner och inkomstdeklarationer.

 
12
dec
12 dec

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du fick slutskattebesked i september 2019.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender