14000 Prestationslön

Lön baserad på mätbara arbetsresultat.


14100 Provision

Avtalad vanligtvis procentuell ersättning utifrån uppsatta mål, beräknat på ett underlag under en viss period. Redovisas vanligtvis utöver ordinarie lön.

14110 Regelbunden provision

Provision som stäms av regelbundet med en direkt koppling till periodens arbetade timmar är regelbunden.

14150 Oregelbunden provision

Provision som baseras på exempelvis resultat är oregelbundna.


14200 Bonus

Ekonomisk kompensation för väl utfört arbete mätt mot ett mål för företaget.

14210 Regelbunden bonus

Bonus som stäms av regelbundet med en direkt koppling till periodens arbetade timmar är regelbunden.

14250 Oregelbunden bonus

Bonus som baseras på exempelvis resultat är oregelbundna.


14300 Skifttillägg

Avtalade ersättningar för arbete utfört under skiftarbete, även kallat skiftformstillägg.


14400 Ackordslön

Avtalade fasta ersättningsnivåer som är beroende av den enskilde arbetarens eller det enskilda arbetslagets arbetsprestationer.

14410 Rakt ackord

Enbart ackordslön.

14450 Blandackord

Både grundlön och ackordslön. Används när grundlön och ackordslön summeras på en löneart.


14500 Tantiem

Andel av en företagsvinst och tillfaller vanligtvis dess vd och eventuellt övriga chefstjänstemän, motsvarande bonus.


14600 Gratifikation

Engångsbelöning i form av likvida medel som oftast ges till en anställd vid ovanligt goda insatser.

 
20
dec
20 dec

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera