80000 Övriga bruttolönehändelser

Övriga lönehändelser, avdrag och tillägg som ligger som underlag för skatteberäkning och arbetsgivaravgifter.


81000 Bruttolöneavdrag

Löneavdrag som reducerar underlaget för beräkning av skatt och arbetsgivardeklaration.


82000 Bruttolönetillägg

Lönetillägg som ligger till grund för beräkning av skatt och arbetsgivardeklaration.

82100 Förskott

Kortfristigt lån på kommande löneutbetalning.

82200 Avgångsersättningar

Avgångsersättning enligt överenskommelse vid upphörd anställning.

82210 Avgångsvederlag

Ersättning till en arbetstagare vid uppsägning.

82230 Skadestånd

Ersättning för skada relaterad till arbetsgivare.


83000 Betalning

Ersättning för personer som inte är anställda.

83100 Arvode

Ersättning utan förekommande anställningsförhållande, ofta återkommande begränsad arbetsuppgift.

83200 Tjänstepension

Pension som arbetsgivare betalar ut till tidigare anställda.

 
25
jan
25 jan

Periodisk sammanställning via e-tjänst

Företag som använder e-tjänst för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket för december 2021 eller sista kvartalet 2021 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender