Utbildningar och aktualitetstimmar Auktoriserad Lönekonsult

En Auktoriserad Lönekonsult har säkerställt sin grundkompetens via ansökan, referenspersoner, digital examen och genomgången Auktorisationsdag hos Srf konsulterna.

För att upprätthålla auktorisationen ska du som Auktoriserad Lönekonsult kontinuerligt vidareutbilda dig. Vidareutbildning är en förutsättning för att du ska hålla dig uppdaterad inom allt som händer inom löneområdet samt för att vidareutveckla och bredda din kompetens.

Löneyrket utvecklas och omfattar idag områden som traditionellt inte alltid kategoriserats inom lön. Detta tillsammans med de förändringar inom lagar och regelverk som sker löpande gör att vidareutbildning blir en viktig framgångsfaktor.

För att säkerställa aktualiteten i din kompetens finns därför krav på genomförda aktualitetstimmar.

Utbildningskrav Auktoriserad Lönekonsult

24 timmars aktualitetsutbildning ska en Auktoriserad Lönekonsult genomföra inom varje certifikatsperiod som är 3 år. Utbildningarna som ger aktualitetstimmar ska vara validerade av Srf Utbildningsråd.

Se samtliga validerade utbildningar här

Srf Utbildningsråd bedömer utbildningen utifrån uppgifter i ett av Srf konsulterna framtaget valideringsformulär. Följande gäller för att en utbildning ska kunna ge aktualitetstimmar för en lönekonsult:

  • Nivån på kurserna vara högre än de krav som ställs vid auktorisation
  • Syfta till fortbildning
  • Medföra en höjning från auktorisationsnivå
  • Generellt ligga på motsvarande nivå som en påbyggnadskurs

Detta medför att grundkurser i princip inte ligger till grund för aktualitetstimmar. För att en grundkurs ska valideras för aktualitetstimmar ska detta vara särskilt motiverat.

Se Valideringsmodell för aktualitetsutbildning

Är du Auktoriserad Lönekonsult och önskar få en utbildning validerad?

Som Auktoriserad Lönekonsult kan du bidra till att utöka utbudet för validerade kurser. Ge utbildningsleverantören förslag på att validera sin utbildning och/eller ansök om att få din utbildning validerad.

Ansökan om att få en utbildning du genomfört validerad

Är du utbildningsleverantör och vill få din utbildning validerad?  

Valideringsmöjlighet gäller vidareutbildningar för Auktoriserade Lönekonsulter. Ansökan valideras av Srf Utbildningsråd.

Ansökan om validering av utbildning

 
20
feb
20 feb

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender