Validerade utbildningar lön

En Auktoriserad Lönekonsult har en validerad kompetens genom ansökan, referenspersoner, digital examen och genomgången Auktorisationsdag. För att uppfylla kraven för auktorisation förutsätts att en Auktoriserad Lönekonsult kontinuerligt fortbildar sig. Det är en förutsättning för att hålla sig uppdaterad inom löneområdet och för att i de fall det är aktuellt bredda sin kompetens.

Det finns även områden som traditionellt sett inte alltid kategoriseras som lön och med den utveckling som yrket genomgår så blir utbildning en viktig framgångsfaktor. Att hålla sig uppdaterad och ge sig själv rätt förutsättningar att genomföra sitt arbete korrekt ingår i den gemensamma grund för auktorisation inom Srf konsulterna, och för att säkerställa att utbildning genomförs finns krav på genomförda aktualitetstimmar. Under en certifikatsperiod om tre år ska totalt 24 timmars aktualitetsutbildning av validerade leverantörer inom löneområdet genomföras. För att förutse, tillgodose och stärka utbildningsutbudet för Auktoriserade Lönekonsulter finns Srf Utbildningsråd som även validerar utbildningar.

Srf Utbildningsråd bedömer utbildningen utifrån uppgifter i ett av Srf konsulterna framtaget valideringsformulär. För att en utbildning ska ge aktualitetspoäng för en lönekonsult så ska:

  • Nivån på kurserna vara högre än de krav som ställs vid auktorisation
  • Syfta till fortbildning
  • Medföra en höjning från auktorisationsnivå
  • Generellt ligga på motsvarande nivå som en påbyggnadskurs

Detta medför att grundkurser i princip inte ligger till grund för aktualitetstimmar. För att en grundkurs ska valideras för aktualitetstimmar ska detta vara särskilt motiverat.

Auktoriserad Lönekonsult och saknar en validerad utbildning?

Som Auktoriserad Lönekonsult kan du bidra till att öka på utbildningsutbudet för validerade kurser. Ge utbildningsleverantören förslag på att validera sin utbildning och/eller kontakta lon@srfkonsult.se

Ansök om att få en utbildning du genomfört validerad

Är du utbildningsleverantör och vill validera din utbildning?  

Se till att er utbildning finns validerad för målgruppen Auktoriserade Lönekonsulter. Er ansökan valideras av Srf Utbildningsråd utifrån ett standardformulär för att samtliga utbildningar ska hanteras lika.

Ansök om att validera din utbildning

 

Följande leverantörers utbildningar är validerade av Srf Utbildningsråd. Utbildningsleverantören har efter att kursen är godkänd i punktform fått motivera vad i kursens innehåll som motsvarar aktualitetstimmar.

Srf utbildning

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Systemförvaltning – lön Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Lön – Skatter och avgifter Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Ekonomi för lönekonsulter Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Lönehantering 3 Aktualitetstimmar: 11  
K/U Benämning: Löneväxling Aktualitetstimmar: 6  
K/U Benämning: Personalförmåner Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: SALK Introduktion e-kurs Aktualitetstimmar: 2,5  
K/U Benämning: Skrivcoaching för lönekonsulter Aktualitetstimmar: 7,5  
K/U Benämning: Kollektivavtal Aktualitetstimmar: 3,5  
K/U Benämning: Resor och traktamenten Aktualitetstimmar: 6  
K/U Benämning: Engelska för lönekonsulter steg 1 Aktualitetstimmar: 6,5  
K/U Benämning: Engelska för lönekonsulter steg 2 Aktualitetstimmar: 6,5
K/U Benämning: Upphandling nytt lönesystem Aktualitetstimmar: 1/tillfälle
K/U Benämning: ALK Puls Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Arbetsrätt (-Praktisk HR) Aktualitetstimmar: 12  
K/U Benämning: Fördjupad internationell beskattning Aktualitetstimmar: 11,5
K/U Benämning: GDPR Onlinekurs Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: GDPR kurs med workshop Aktualitetstimmar: 4  
K/U Benämning: Affärsrådgivning 1 Aktualitetstimmar: 2  

Srf utbildning, Draftit, Iterum

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Expo Lön 2017 Aktualitetstimmar: 3  

Accountor Ekonomi & Rådgivning

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Dataskyddsförordningen GDPR (PUL från 2018) Aktualitetstimmar: 1  

Alma Talent

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Lönedagen 2017 Aktualitetstimmar: 2,5  

Björn Lundén Information

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Representation – skatteregler för företag och anställda Aktualitetstimmar: 2  
K/U Benämning: Traktamente Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Förmåner och representation Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Lön II – fördjupningskurs Aktualitetstimmar: 11
K/U Benämning: Löneväxling Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Personalnyheter Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Arbetstid i avtal Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Utlandskurs Kroatien, Personalförmåner Aktualitetstimmar: 3,5  
K/U Benämning: Utlandskurs Kroatien, Uppsägning och avsked Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Skattedagen 2017 Aktualitetstimmar: 2,5  

DataVara AB

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Fördjupningskurs LSS, 2 dgr Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Fördjupningskurs 1 dag Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Semesterkurs, 2 dgr Aktualitetstimmar: 3

Draftit AB

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Expo HR 2016 Aktualitetstimmar: 3  

Edge HR

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetsrättslig Intensivutbildning steg 1 Aktualitetstimmar: 39
K/U Benämning: Arbetsrätt och ekonomi Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: Lönekartläggning i praktiken HR Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Arbetsrättslig Intensivutbildning steg 2 Aktualitetstimmar: 19
K/U Benämning: Lön i fokus Aktualitetstimmar: 1,5  

Hogia Institutet

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Kompetensdag lön/HR 2017 Aktualitetstimmar: 2,5  
K/U Benämning: Förmåner och Löneväxling Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Kvittningslagen och lönejusteringar Aktualitetstimmar: 3  
K/U Benämning: Löneadministration Påbyggnad Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Arbetsrätt för lönespecialister Aktualitetstimmar: 5  
K/U Benämning: Kompetensdag Lön/HR Aktualitetstimmar: 2  
K/U Benämning: Sjuklönelagen i praktiken Aktualitetstimmar: 2  

Iterum verksamhets- och individutveckling AB

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Lönecirkel Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Personalförmåner Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Personalens skatter & Avgifter Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Nyanställningskostnader Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Ekonomi för lönekonsulter - 2017 Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Organisatorisk och social arbetsmiljö – om konsten att omsätta en föreskrift i praktiken Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Lönekartläggning Aktualitetstimmar: 2,5  
K/U Benämning: Lönecirkeln Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Iterums Lönedag Aktualitetstimmar: 3  
K/U Benämning: Personalskatter - utland-eKurs Aktualitetstimmar: 11  
K/U Benämning: Personalförmåner-eKurs Aktualitetstimmar: 14  
K/U Benämning: Skatter och avgifter - eKurs Aktualitetstimmar: 14  
K/U Benämning: Trygghetsförsäkringar enligt lag och kollektivavtal-eKurs Aktualitetstimmar: 10  
K/U Benämning: Lönesättning och lönerevision-eKurs Aktualitetstimmar: 10  
K/U Benämning: Payroll English – Affärsengelska med inriktning på löneområdet - eKurs Aktualitetstimmar: 10  
K/U Benämning: Emailing in English – kommunicera via epost på engelska Aktualitetstimmar: 3  
K/U Benämning: Payroll English – Affärsengelska för dig som jobbar med lön – eKurs och workshop Aktualitetstimmar: 9,5  
K/U Benämning: Semesterledigheter enligt lag och kollektivavtal - eKurs Aktualitetstimmar: 14  
K/U Benämning: Sjuk- föräldraledighet samt övriga ledigheter - eKurs Aktualitetstimmar: 14  

IUC Sjuhärad

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Chefkollen – Utbildning i en personalledande roll Aktualitetstimmar: 3  

Kontek Lön AB

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Bokföring för löneadministratörer Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Löneadministrativ Fördjupningsutbildning Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Semesterhantering i Kontek Lön Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Kontekdagen, seminariedagen Lön och Personal Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Årsskifte och Nyheter Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Kontek Update Aktualitetstimmar: 1,5  

Lexa HR AB

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Diskrimineringslagstiftning med fokus på Lönekartläggning Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Målbaserad lönesättning Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Strategisk lönepolitik, för lönespecialister Aktualitetstimmar: 11  

Nmbers

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Nmbrs Lönedag - Tema 2017 GDPR & AGI Aktualitetstimmar: 1,5  

RightEducation

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetsrätt 1 – Anställningsavtal och anställningsformer Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Arbetsrätt 2 – Ledighetslagstiftningen Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Arbetsrätt 3 – Arbetsbrist Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Arbetsrätt 4 – Avsluta anställning Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Arbetsrätt 5 – Arbetstid Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Arbetsrätt 6 - Föräldraledighet Aktualitetstimmar: 2  
K/U Benämning: Lön och utdelning i fåmansaktiebolag 2017 Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Handelsrätt 8 Aktualitetstimmar: 2  
K/U Benämning: Nyhetsdag Personal och Arbetsrätt 2016-2017 Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Bilförmån Aktualitetstimmar: 2  
K/U Benämning: Den nya Dataskyddsförordningen Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Lojalitetsplikt och konkurrensklausuler Aktualitetstimmar: 6  

Skattehuset i Göteborg AB

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Utlandskurs Byråvecka Mallorca – Lönedag Aktualitetstimmar: 2,5  

Skatteverket

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetsgivardeklaration på individnivå – Webbseminarium Aktualitetstimmar: 1  

Svensk Handel

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Avtalsinformation- Detalj-och Partihandelsavtalet Aktualitetstimmar: 1  

Tholin & Larsson Gruppen AB

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetsrätt Aktualitetstimmar: 11  
K/U Benämning: Höstuppdatering heldagskurs. Personal, Arbetsrätt, HR Aktualitetstimmar: 4,5  
K/U Benämning: Löneadministration kvalificerad Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Löneadministration påbyggnad Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Representation och konferenser Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Stora Lönedagen Aktualitetstimmar: 2,5  
K/U Benämning: Löneväxling Aktualitetstimmar: 3  
K/U Benämning: Föräldraledighet Aktualitetstimmar: 2,5  
K/U Benämning: Personalens förmåner Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Skatteträffen Aktualitetstimmar: 2  
K/U Benämning: Sjukfrånvaro- arbetsgivarens ansvar Aktualitetstimmar: 2,5  
K/U Benämning: Veckokurs personal Aktualitetstimmar: 30  
K/U Benämning: Höstuppdatering Aktualitetstimmar: 4,5  
K/U Benämning: Arbetsmiljöarbetet – Vilket ansvar har du som arbetsgivare? Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Ekonomi för icke-ekonomer Aktualitetstimmar: 2  
K/U Benämning: Excel för dig som jobbar med ekonomi Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Diskrimineringslagstiftning med fokus på lönekartläggning Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Excel för dig som arbetar med lön Aktualitetstimmar: 5  
K/U Benämning: HR-träffen 2017 Aktualitetstimmar: 2,5 h  

Wise Professionals

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Seminarium om utlandslöner Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Inspiration Lön 2018 Aktualitetstimmar: 1  

Visma Enterprise

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Seminarium årsskiftet Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Seminarium Semesterrutiner Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: OM- dagen Aktualitetstimmar: 3  
K/U Benämning: Höstnyheter från Visma Enterprise Aktualitetstimmar: 2  
K/U Benämning: Tips- och trix dagen Aktualitetstimmar: 2  
 
20
dec
20 dec

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera