Om den Auktoriserade Lönekonsulten

Löneyrket står inför många nya utmaningar och kraven på yrkesrollen ökar. Allt eftersom löneprocesserna blir effektivare, ökar behovet av ny och även bredare kompetens inom löneområdet. Ett successivt generationsskifte med pensionsavgångar och stora behov av att kunna rekrytera kompetenta lönekonsulter ställer krav på utbildning för marknadens framtida behov.

Auktoriserad Lönekonsult

Under 2013 påbörjades Srf konsulterna arbete med att auktorisera lönekonsulter. Det finns ingen statistik över hur många i Sverige som jobbar med lön idag. Men det är tydligt  att det är brist på personer med hög kompetens inom lön och många företag har idag svårt att rekrytera. Syftet med auktorisationen är att tydliggöra den kompetens som finns och som krävs av yrkesrollen. Ett av kraven är att man måste ha dokumenterad erfarenhet som lönekonsult, inte bara rätt utbildning. Det finns idag flera YH-utbildningar inom lön som kan leda till auktorisation. Läs mer om antagningskraven.

Vad gör en lönekonsult?

En lönekonsult arbetar självständigt med lönefrågor, som inkluderar både HR och redovisning. Att få fram lönebesked kräver kunskap och information, vilket kan innebära lika många behov att uppfylla som antalet anställda som får lön. Sverige har en komplex löneprocess och lönehanteringen kräver rätt kompetens. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, krav som även tydliggör rollens mångsidighet. Att arbeta med lön är utvecklande och spännande, och det är ett område i ständig förändring.

Eget företag eller anställd

För dig som studerar inom lön finns stora möjligheter att forma din egen karriär. Lön betalas ut i alla branscher och du kan välja att jobba med löneuppdrag inhouse eller via outsourcing, på litet eller stort företag. Du kan välja att söka anställning hos ett etablerat företag eller att på sikt starta egen lönebyrå.

Starkt förtroende på marknaden

I takt med att kraven på yrkesrollen höjs har också behovet av att tydliggöra kompetensen inom lön ökat på marknaden. Med Srf konsulternas förbund i ryggen stärks yrkesrollen genom den nya Auktoriserade Lönekonsulten ytterligare. Srf konsulterna arbetar  med branschfrågor för att kvalitetssäkra, utveckla och förbättra förutsättningarna för lönekonsulter. Det arbetet sker främst genom samarbete med marknadens aktörer i arbetsgrupper samt lobbyverksamhet mot myndigheter och andra samhällspåverkande organ. En Auktoriserad Lönekonsult blir kvalitetssäkrad via auktorisationen och Srf konsulterna arbetar även med att ta fram standards för lönebranschen.

Att bli Auktoriserad Lönekonsult

Beroende på dina förkunskaper finns det olika vägar till auktorisation och medlemskap hos Srf konsulterna. Antingen kan du ansöka utifrån yrkeserfarenhet (sex år) alternativt med godkänd utbildning kompletterat med yrkeserfarenhet (tre år). Mer information om antagningskrav för att bli Auktoriserad Lönekonsult finns på srfkonsult.se/lon

 

 
20
feb
20 feb

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender