Srf Nyhetsbevakning

23 november, 2020 12:33
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om en…
20 november, 2020 19:09
Riksrevisionens granskning av myndigheternas automatiserade beslut…
20 november, 2020 19:02
Revisorsinspektionen genomför tematillsyn av revisionsföretagens ägande…
20 november, 2020 18:43
Regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag…
19 november, 2020 11:08
Sysselsättningen och arbetslösheten har stabiliserats. SCB:s…
Till SRFs hemsida