Srf Nyhetsbevakning

15 januari, 2021 15:43
Sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga till 19,73% tidigareläggas till den…
14 januari, 2021 09:16
Arbetsförmedlingen uppger att 437 000 personer var inskrivna som arbetslösa under…
12 januari, 2021 13:48
Två extra ändringsbudgetar för 2021 har överlämnats till riksdagen innehållande…
12 januari, 2021 12:17
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har efter prövning funnit att det kan…
Till SRFs hemsida