Srf Nyhetsbevakning

2 april, 2020 10:49
Regering föreslår i en proposition att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt för…
2 april, 2020 10:48
Regeringens femte extra ändringsbudget för 2020 innehåller förslag om bland annat förstärkt…
2 april, 2020 10:47
Med anledning av coronavirusets effekter har Bokföringsnämnden sammanställt information om vad man…
Till SRFs hemsida