Srf Nyhetsbevakning

12 maj, 2022 09:24
Arbetsförmedlingen rapporterar om minskad arbetslöshet i samtliga län i landet jämfört med…
12 maj, 2022 09:20
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om fortsatt bred prisuppgång i april med prisökningar…
11 maj, 2022 20:32
Högsta Domstolen har bedömt om en stor revisionsbyrå som har anlitats för…
11 maj, 2022 20:23
Arbetsdomstolen har funnit att att en arbetsgivare bröt mot bestämmelsen om rätten…
11 maj, 2022 19:55
Nya regler för skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassan börjar gälla från och…
Till SRFs hemsida