Srf Nyhetsbevakning

12 maj, 2021 10:40
Ekobrottsmyndigheten  har väckt åtal mot företrädaren för ett bolag inom hotellbranschen och…
12 maj, 2021 10:32
Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked gällande serviceavgift till låneförmedling via digital plattform…
12 maj, 2021 10:27
Omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som…
12 maj, 2021 09:30
Under pandemiåret 2020 genomfördes för första gången en helt digital Srf Kongress.…
12 maj, 2021 07:49
Coronapandemin har nu pågått i lite drygt ett år. Riksdagen har beslutat…
Till SRFs hemsida