Srf Nyhetsbevakning

7 februari, 2023 17:54
Försäkringskassans analys visar att den höga inflationstakten försvagar hälften av ersättningarna i…
7 februari, 2023 17:49
Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta visar att nära…
7 februari, 2023 17:43
Kontrolluppgift ska varken lämnas för elstöd som betalats ut till elanvändare eller…
7 februari, 2023 17:22
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) begär förhandsavgörande från EU-domstolen för klargörande av mervärdesskattedirektivet vid…
2 februari, 2023 09:57
Skatteverket gör ett förtydligande gällande skattereduktion för inventarieköp under 2021 och hur…
Till SRFs hemsida