Srf Nyhetsbevakning

16 juli, 2021 12:08
Högsta domstolen slår fast att när en äldre man under de sista…
16 juli, 2021 11:55
Åtta myndigheter har fått uppdrag att skapa förutsättningar för digitala tjänster som…
16 juli, 2021 11:41
Arbetsförmedlingen rapporterar att arbetslösheten har minskat med 1,1 procentenheter det senaste året…
16 juli, 2021 11:38
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2022 beräknats till 48 300…
16 juli, 2021 11:23
EU-kommissionen har godkänt det så kallade evenemangsstödet. Stödet avser evenemang som planerats…
Till SRFs hemsida