Srf Nyhetsbevakning

21 september, 2020 17:56
I budgetpropositionen föreslås att staten ska ersätta 60 procent av kostnaden för…
18 september, 2020 16:31
Tidsgränsen för skattelättnad enligt expertskattereglerna för utländska experter, forskare och nyckelpersoner föreslås…
18 september, 2020 09:49
En sänkning av arbetstidsvillkoret för FoU-avdrag föreslås i kombination med höjt tak…
18 september, 2020 08:24
Regeringens föreslår att den schabloniserade beräkningen av förmån av fri eller delvis…
17 september, 2020 13:46
Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar…
Till SRFs hemsida