Srf Nyhetsbevakning

12 december, 2019 10:51
Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som…
12 december, 2019 10:50
Skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska vara skyldiga att informera Skatteverket om uppläggen. Det föreslår regeringen…
12 december, 2019 10:47
En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning, har av Högsta…
12 december, 2019 10:46
Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom 2019-09-09 som behandlar undantaget från skatteplikt för vissa interna tjänster klargör Skatteverket…
12 december, 2019 10:45
Skatteverket behandlar i ett ställningstagande justeringar av utgående och ingående moms vid kundförluster och vid nedsättning av priset…
12 december, 2019 10:44
Skatteverket har uppdaterat sin traktamentsbroschyr. I den kan du kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra…
12 december, 2019 10:43
Skatteverket har studerat hur införandet av personalliggare har påverkat antalet anställda, löneredovisningen och de anställdas sammansättning i restaurang-…
12 december, 2019 10:42
Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 1,8 procent i november 2019. Det är en ökning sedan oktober då den…
11 december, 2019 12:22
Under november månad har 31 personer genomfört Auktorisationsexamen Lön och vi kan glädjande konstatera ett historiskt resultat eftersom…
5 december, 2019 11:16
Skatteverket har nu publicerat de skattetabeller för preliminärskatt som ska tillämpas för beskattningsåret 2020. Läs mer
5 december, 2019 11:15
Bolagsverket har sammanställt information om vad som gäller i samband med årsskiftet för den som vill registrera ett…
5 december, 2019 11:14
Skatteverket har beslutat att kostförmånsvärdena för 2020 ska vara desamma som för 2019. Det innebär att förmånsvärdet av…
5 december, 2019 11:13
Skatteverket har publicerat nya föreskrifter om periodisk sammanställning som träder i kraft den 1 januari 2020, SKVFS 2019:19.…
5 december, 2019 10:59
Det har införts nya regler om muntlig förhandling som medger ökad rätt till sådan när enskild part begär…
5 december, 2019 10:58
Om du har utfört rot- och rut-tjänster under 2019 och kunden har betalat före årsskiftet, så måste din…
Till SRFs hemsida