Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2019-08-08 12:34
Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet

Regeringskansliet har publicerat en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trätt i kraft kring halvårsskiftet 2019.

Läs mer


 
2019-08-08 12:30
Fast driftställe i Sverige för polskt företag?

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om ett bolags verksamhet vid en plats för byggnadsverksamhet ska anses ha pågått mer än tolv månader och bolaget därmed ska anses ha fått ett fast driftställe i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen.

Läs mer


 
2019-08-08 12:29
Bokföring i konkurs

Bokföringsnämnden har publicerat ett förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs. Förslaget har skickats ut på remiss.

Läs mer


 
2019-08-08 12:26
Redovisning av fusion

Bokföringsnämnden har publicerat ett förslag på allmänna råd om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. Förslaget har skickats ut på remiss.

Läs mer

 

 


 
2019-08-08 12:22
En utökad föräldrapenning

Från och med den 1 juli likställs en förälders sambo med en förälder när det gäller uttag av föräldrapenning. Detta gäller även i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra, eller har eller har haft barn tillsammans.

Läs mer


 
2019-08-08 10:29
Snabbare registrering vid styrelseändring

Använd Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se. Då får du din styrelseändring registrerad betydligt snabbare än om du använder en blankett. Ändringen kan registreras inom en timme.

Läs mer


 
2019-08-08 10:26
Rättelse av felaktiga vägavgiftsbeslut

Ägare till lastbilar som drivs med etanol eller gas har under en längre tid betalat för hög vägavgift, i vissa fall sedan 2001. Skatteverket kommer under hösten att rätta de felaktiga avgiftsbesluten. Från och med den 1 juli 2019 tas rätt vägavgift ut.

Läs mer


 
2019-08-08 10:22
Skatteverkets kontroll av tandläkare

Skatteverket har granskat privata tandvårdskliniker i en särskild kontroll vilket har lett till höjd skatt med 25 miljoner kronor. Felen utgörs framför allt av oredovisade inkomster och bedöms i många fall vara avsiktliga.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka