Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2019-02-14 09:42
Höjda åldersgränser i pensionssystemet

Det finns ett förslag om att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension kan lämnas höjs i tre steg. År 2020 ska den höjas från 61 till 62 år. År 2023 ska den höjas till 63 år. År 2026 ska den knytas till att vara tre år lägre än riktåldern för pension vilket innebär att åldersgränsen då bedöms bli 64 år.

Läs mer


 
2019-02-14 09:38
Avtalsbrott att inte anvisa personalutrymme

Enligt Arbetsdomstolen hade en arbetsgivare gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att underlåta att anvisa två målare personalutrymmen i form av vid respektive arbetsplats uppställd personalbod.

Läs mer


 
2019-02-14 09:33
Nu går det att lämna K3 årsredovisningar digitalt

Bolagsverket har nu öppnat möjlighet även för de lite större aktiebolag som följer regelverket K3 att lämna in årsredovisningen digitalt. Men K3-företag med koncernredovisning får dock vänta ett tag till med digital inlämning.

Läs mer


 
2019-02-14 09:23
Avdrag för lantmäterikostnader

Skatteverket redogör i ett ställningstagande för hur den förrättningsavgift Lantmäteriet debiterar för att bilda en ny fastighet, t.ex. vid avstyckning, ska behandlas vid kapitalvinstberäkningen.

Läs mer


 
2019-02-14 09:12
Det här granskar Skatteverket i år

Skatteverket arbetar i år med särskilt fokus på den grå delen av byggbranschen. Flera åtgärder genomförs mot fusk med identiteter som kopplas till företagsbedrägerier och välfärdsbrottslighet. Handeln med kryptovalutor granskas närmare liksom branschen för influencers.

Läs mer


 
2019-02-14 09:05
Förlängt växa-stöd

Regeringen föreslår att den längsta tid som ett enmansföretag som anställer en första person har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna så att bara ålderspensionsavgift ska betalas (s.k. växa-stöd) förlängs till 24 kalendermånader i följd.

Läs mer


 
2019-02-14 08:57
Förslag om förbättrad insättningsgaranti

Lagen om insättningsgaranti innehåller bestämmelser om garanti för insättningar i svenska banker. Nu föreslås att bestämmelserna om ersättningsbeloppets storlek i svenska kronor inte ska uttryckas som ett självständigt belopp (950 000 kr) utan det ska i stället anges som det belopp i svenska kronor som motsvarar 100 000 euro.

Läs mer


 
2019-02-14 08:53
Riksdagen ger aktuella fakta om EU-valet

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. Webbplatsen Sveriges riksdags EU-information informerar om vad Europaparlamentet gör och vad valet den 26 maj handlar om.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka