Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2018-10-18 09:02
Dags att lämna in skattejämkning för nästa år

Den 5 november är senaste dagen att lämna in ansökan om skattejämkning för att den ska gälla från januari 2019. Nytt för i år är att man måste ansöka om jämkning varje år, det går inte längre att ha stående jämkning.

Läs mer


 
2018-10-18 09:01
Koncernbidrag

Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en förestående koncernintern omstrukturering, vilken leder till att koncernbidragsrätten mellan givare och mottagare upphör, har enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte ansetts kunna vägras med stöd av skatteflyktslagen.

Läs mer


 
2018-10-18 08:59
Skatteverket öppnar för betalning med Swish

Nu kan du betala in skatt till Skatteverket via Swish. Men det går inte att betala mer än 15 000 kronor per dygn. För större belopp gäller fortfarande bankgiro.

Läs mer


 
2018-10-18 08:56
Byråanstånd

Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga att upprätta inkomstdeklarationer har möjlighet att få byråanstånd. Skatteverket har ny publicerat en skrivelse med information om vad som kommer att gälla 2019 för sådant anstånd.

Läs mer


 
2018-10-18 08:52
Viktiga datum

Skatteverket har nu uppdaterat sin tjänst Viktiga datum med de inlämnings- och betalningsdagar som gäller dig för dig och ditt företag under 2019.

Läs mer


 
2018-10-18 08:48
Så här kan du påverkas av Brexit

Den 30 mars 2019 har Storbritannien för avsikt att lämna EU (Brexit). Alla svenska företag som på något sätt bedriver handel med Storbritannien kommer att påverkas av detta.

Läs mer


 
2018-10-18 08:46
Kampanjen Tänk säkert ger tips om säkerhet

Oktober är utsedd till den europeiska informationssäkerhetsmånaden. Syftet är att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i Europa. Skatteverket är en av de myndigheter som deltar i arbetet.

Läs mer


 
2018-10-18 08:45
KPI för september 2018 var 331,14

Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,3 procent i september (2,0 procent i augusti). Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,5 procent från augusti till september 2018. Under motsvarande period 2017 steg KPI med 0,1 procent.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka