Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2023-02-02 09:57
Skattereduktion för inventarieköp under 2021

Skatteverket gör ett förtydligande gällande skattereduktion för inventarieköp under 2021 och hur utgifter under tidigare år som är hänförliga till inventarieanskaffningen ska hanteras.


Läs mer

 
2023-02-02 09:43
IT-kostnad för företag

Företagens utgifter för it uppgick år 2021 till 215,7 miljarder kronor, av dessa stod utgifter för mjukvara för närmare hälften. Gällande it-tjänster 2021 minskade utgifterna  med 4,1 procent jämfört med 2020.


Läs mer

 
2023-01-30 20:03
BNP-indikatorn minskar

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar 1,8 % lägre BNP i december än motsvarande månad föregående år. Antal arbetsdagar var desamma i både december och Q4 jämfört motsvarande perioder föregående år.


Läs mer

 
2023-01-30 12:58
Skattereduktion inventarier

Skatteverket förtydligar förutsättningarna kring när rätt till skattereduktion för inventarier som anskaffades 2021 föreligger även för egentillverkade inventarier samt beskrivningen av funktionell enhet.


Läs mer

 
2023-01-30 12:49
Arbetsmarknadsuppgifter

Arbetsförmedlingen rapporterar att under vecka 4 motsvarade antalet arbetssökande en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent. Under januari månad har hittills 4 728 personer varslats om uppsägning.


Läs mer

 
2023-01-27 08:28
Svagare arbetsmarknadsutveckling

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om att sysselsättningen inte ökar  i samma takt som tidigare och att minskningen i arbetslösheten tycks ha stannat av.


Läs mer

 
    
Boka/Avboka