Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2018-06-14 11:14
Moms vid uthyrning av sjukvårdspersonal

Sjukvårdstjänster är enligt mervärdesskattelagen undantagna från skatteplikt. Men det undantaget gäller inte när ett bemanningsföretag hyr ut vårdpersonal. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mera


 
2018-06-14 11:08
Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning

I ett nytt ställningstagandet godtar Skatteverket en förenklad modell för förmånsberäkning av elektronisk utrustning när det gäller abonnemang mot fast avgift som innehåller flera olika funktioner.

Läs mer


 
2018-06-14 10:56
Beslut om rot och rut som fil-format

Nu hittar du som har ett rot- eller rutföretag Skatteverkets beslut om utbetalning som fil-format i e-tjänsten Rot och rut-företag. Du eller din bokföringsbyrå kan importera filerna till företagets bokföringssystem och på så sätt matcha din faktura till kunden mot Skatteverkets utbetalning till dig.

Läs mer


 
2018-06-14 10:52
Varning för andrahandsinloggning med BankID

Skatteverket varnar för att logga in mot Skatteverket via privata företags webbplatser. Sådan okontrollerad andrahandsinloggning innebär att du ger en öppen fullmakt till den privata aktören. All information om dig blir åtkomlig för den du släpper in.

Läs mer


 
2018-06-14 10:50
Nya regler för varumärken och företagsnamn

Regeringen föreslår i en proposition att reglerna om varumärken och företagsnamn moderniseras och förenklas. Genom förslagen genomförs det nya varumärkesdirektivet.

Läs mer


 
2018-06-14 10:43
Förslag om skärpta CFC-regler

Regeringen har lämnat ett förslag om skärpta CFC-regler till Lagrådet. Reglerna gäller när ett utländskt, lågbeskattat bolag ägs från Sverige och innebär att den svenska ägaren ska beskattas löpande för bolagets inkomster.

Läs mer


 
2018-06-14 10:40
Många kan sommarjobba skattefritt

Den som sommarjobbar och tjänar mindre än 19 247 kronor under hela 2018 behöver inte betala skatt. Men för att arbetsgivaren inte ska dra skatt på lönen ska ett särskilt intyg från Skatteverket fyllas i.

Läs mer


 
2018-06-14 10:38
KPI för maj 2018 var 327,86

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,9 procent i maj 2018. Det är en uppgång från april då den var 1,7 procent.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka