Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2020-07-01 16:02
Förlängd tid för avstämning av korttidsarbete

Lagen om stöd vid korttidsarbete justeras så att tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två till fyra veckor.

Läs mer


 
2020-07-01 15:59
Viktiga lagändringar

Riksdagen sammanställer viktigare lagar och förordningar som börjar gälla vid halvårsskiftet 2020.

Läs mer


 
2020-06-30 18:14
Ansökan för omställningstöd

Möjligheten att söka omställningsstöd öppnade 22 juni. Stödet lämnas till företag vars omsättning minskat med mer än 30 procent under mars och april på grund av coronapandemin.

Läs mer


 
2020-06-30 18:14
Uppföljning av stödåtgärder

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp hur de stöd som införts eller förändrats med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Läs mer


 
2020-06-30 18:13
ARN:s beslut kring ersättning för inställda resor

ARN har fattat vägledande beslut i fem ärenden där olika resor ställts in eller avbeställts på grund av spridningen av coronaviruset och de åtgärder som har vidtagits för att begränsa denna.

Läs mer


 
2020-06-30 18:13
Ändringar i plan-och bygglagen

Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti 2020.

Läs mer


 
2020-06-30 18:12
Bostadsrättsförening får inte kamerabevaka entré och trapphus

Datainspektionen har granskat hur en bostadsrättsförening använder kamerabevakning i sin fastighet och konstaterar att föreningen har gått för långt som spelat in ljud och kamerabevakat både entré och trapphus.

Läs mer


 
2020-06-30 18:12
Styrelseledamots medansvar för bolagets rättegångskostnader

En styrelseledamot i ett aktiebolag som försatts i konkurs var personligt betalningsansvarig för bolagets skulder som uppkommit under en period före konkursen.

Läs mer


 
2020-06-30 18:11
Tydlig minskning av varuimporten Q1 2020

Varuimporten under första kvartalet 2020 visar en tydlig minskning, men läkemedelsexporten ökade. Importen från Kina minskade kraftigt.

Läs mer


 
2020-06-30 18:11
Lag om skattepliktiga arrangemang (DAC 6)

Rådgivare och användare ska lämna uppgifter om gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang som uppvisar åtminstone ett s.k. kännetecken. Uppgifterna ska användas för informationsutbyte med andra EU-medlemsstater. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2020.

Läs mer


 
    
Boka/Avboka