Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2019-06-13 09:36
Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån

Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Läs mer


 
2019-06-13 09:35
Utgifter för fönsterbyte

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen får utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden, dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.

Läs mer


 
2019-06-13 09:34
En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Regeringen föreslår i en proposition lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att återköpa och överföra (flytta) livförsäkringar.

Läs mer


 
2019-06-13 09:33
Nya frågor med svar hos BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat frågor och svar om swish-betalningar och om det så kallade primäravdraget för hyreshus.

Läs mer


 
2019-06-13 09:32
Moms – Skattesats på elektroniska publikationer

Från och med den 1 juli 2019 omfattas publikationer som t.ex. böcker och tidningar av skattesatsen 6 procent när de tillhandahålls på elektronisk väg. Skatteverket har tolkat de nya reglerna i ett ställningstagande.

Läs mer


 
2019-06-13 09:30
K1 för handelsbolag – vad händer?

För att Bokföringsnämnden ska kunna ta fram ett K1-regelverk för handelsbolag som ägs av fysiska personer, med förenklingar i samma omfattning som för enskilda näringsidkare, krävs det ändringar i skattelagstiftningen. För närvarande finns det inte några förslag till sådana ändringar.

Läs mer


 
2019-06-13 09:28
F-skattesystemet – en översyn

F-skatteutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen har sett över F-skattesystemet och analyserat effekterna i vissa avseenden av bestämmelsernas utformning och tillämpning.

Läs mer


 
2019-06-13 09:26
Nu kan du se dina inkomstuppgifter månadsvis

Du som är anställd kan nu löpande följa vad din arbetsgivare har redovisat för lön till Skatteverket varje månad. Det gäller även dig som får pension och annan ersättning, till exempel sjukersättning från Försäkringskassan. Du kan se uppgifterna på Skatteverkets Mina sidor.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka