Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2022-06-21 10:57
Statlig e-leg

DIGG har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag om framtagandet av en statlig e-legitimation. Uppdraget ska rapporteras till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2023.


Läs mer

 
    
Boka/Avboka