Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2018-02-22 10:55
Betalning för trängselskatteförmån

För en anställd med bilförmån är förmån av trängselskatt vid privat körning som arbetsgivaren betalar en separat skattepliktig förmån. Skatteverket redogör i ett ställningstagande för vad som gäller när en anställd med bilförmån betalar ett belopp motsvarande förmånen.

Läs mer


 
2018-02-22 10:48
En ny dataskyddslag

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen.

Läs mer


 
2018-02-22 10:46
Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård

Regeringen har tidigare aviserat att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård ska avskaffas. Ett sådant förslag har nu lämnats på remiss till Lagrådet.

Läs mer


 
2018-02-22 10:43
Förslag om ändrade regler för skattetillägg vid rättelse

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg när den skattskyldige själv kommer in med rättelse av en tidigare inlämnad felaktig uppgift.

Läs mer


 
2018-02-22 10:40
Moms vid förevisning av naturområden

Från och med den 1 januari 2018 omfattas förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden av skattesatsen 6 procent. Skatteverket har uppdaterat sitt ställningstagande om hur de nya reglerna ska tillämpas.

Läs mer


 
2018-02-22 10:37
Guide om GDPR på verksamt.se

Nu finns en guide på verksamt.se som kan hjälpa små företag att förbereda sig för att uppfylla kraven som den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ställer.

Läs mer


 
2018-02-22 10:22
Fråga om diskriminering prövad av arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen har prövat om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har utsatts för diskriminering då han nekades plats på grundutbildningen till kriminalvårdare och därmed sammanhängande anställning.

Läs mer


 
2018-02-22 10:18
Ny tjänst för föreningar som ska deklarera

Skatteverkets nya tjänst Hämta rätt bilaga till Inkomstdeklaration 3 hjälper föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser att skicka in rätt bilagor med deklarationen.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka