Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2020-10-22 13:21
Fortsatt möjligt med digitala stämmor

Regeringen lämnar förslag på att de tillfälliga reglerna för genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet fortsätter att gälla under hela 2021.

Läs mer


 
2020-10-21 09:36
Sekretess kring stöd för korttidsarbete

Ett undantag i sekretessreglerna föreslås för att beslut om stöd vid korttidsarbetet ska bli offentliga. Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft 1 juli 2021.

Läs mer


 
2020-10-20 19:50
Krav på läkarintyg återinförs

Försäkringskassan återinför läkarintyg från och med 1 november 2020. Därmed gäller tidigare regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning.

Läs mer


 
2020-10-20 08:58
Svensk digitalisering i topp

Sverige rankas etta i världen på digital samhällsomvandling. Detta enligt  Network Readiness Index (NRI) som är en årlig jämförelse av länders förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Läs mer


 
2020-10-19 16:01
Ökande arbetslöshet men bättre prognos

Arbetsförmedlingens sänker sin prognos för arbetslöshet markant. I slutet på första kvartalet nästa år beräknas den uppgå till 9,6 procent. Tidigare bedömning var 11,2 procent.

Läs mer


 
2020-10-19 09:57
BankID godkänt som Svensk e-legitimation

Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) bedömer att  BankID:s e-legitimationer uppfyller kraven för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, statens kvalitetsmärke för e-legitimering, enligt tillitsramverkets tillitsnivå 3.

Läs mer


 
2020-10-16 17:02
Ingen överenskommelse kring LAS

Arbetsmarknadens parter kom inte överens i LAS-förhandlingarna. LO säger nej till bud.

Läs mer


 
2020-10-16 16:03
Förlängt omställningsstöd

Möjligheten till omställningsstöd  förlängs. EU-kommissionen har godkänt stödet för maj respektive juni och juli. Regeringen har därefter fattat beslut om delar av det remitterade förslaget så att förlängningen träder i kraft den 19 oktober.

Läs mer


 
    
Boka/Avboka