Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2020-02-20 09:37
Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteverkets broschyr vänder sig till den som är delägare i fåmansföretag. Broschyren, som nu är uppdaterad, innehåller bland annat anvisningar för hur man fyller i blanketterna K10, K10A och K13.

Läs mer


 
2020-02-20 09:36
Stora brister i konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter

Den som köper en nyproducerad bostadsrätt har avsevärt sämre skydd än konsumenter på andra marknader. Riksrevisionen uppmanar nu regeringen att ta initiativ till att bostadsrättslagen ändras.

Läs mer


 
2020-02-20 09:34
Rutavdraget ger vissa positiva effekter

Enligt en rapport från Riksrevisionen har utrikes födda som börjat arbeta i rutbranschen fått högre inkomster och starkare ställning på arbetsmarknaden. Riksrevisionen konstaterar dock att regeringens bedömning att reformen är självfinansierad har svagt empiriskt stöd.

Läs mer


 
2020-02-20 09:33
Koncernbidrag vid likvidation

Skatteverket föreslår i en skrivelse att inkomstskattelagen ändras så att det blir möjligt att få avdrag för koncernbidrag det sista beskattningsåret vid ett dotterföretags likvidation, samt att göra koncernavdrag för förlust som uppkommer hos dotterföretaget under det sista beskattningsåret.

Läs mer


 
2020-02-20 09:32
Skatteverkets skatteträffar

Skatteverket bjuder in dig som är redovisningskonsult, revisor eller arbetar med skatter och redovisning på ett företag till vårens skatteträffar. Där presenteras bland annat det senast om Skatteverkets digitala tjänster.

Läs mer


 
2020-02-20 09:31
Dags att deklarera

Skatteverket har nu uppdaterat sin välkända broschyr. Den visar vad du ska tänka på när du deklarerar.

Läs mer


 
2020-02-20 09:30
Tillsynsnämnden för revisor

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 14 februari 2020 och beslutade då att meddela varning i sex ärenden och lämna ett förhandsbesked.

Läs mer


 
2020-02-20 09:29
KPI för januari 2020 var 332,82

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,2 procent i januari 2020. Det är en lägre inflationstakt jämfört med december, då inflationstakten var 1,7 procent.

Läs mer


 
    
Boka/Avboka