Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2018-12-06 11:11
Kapitalvinst vid försäljning av Bitcoin

När kapitalvinsten vid försäljning av Bitcoin ska beräknas får anskaffningskostnaden inte bestämmas schablonmässigt. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom avseende ett överklagat förhandsbesked.

Läs mer


 
2018-12-06 11:07
Moms – Brister i fakturans innehåll

Skatteverket utvecklar i ett nytt ställningstagande sin syn på vad som gäller när det finns brister i en faktura mot bakgrund av senare praxis. Ställningstagandet innebär dock ingen ändring i sak av Skatteverkets uppfattning.

Läs mer


 
2018-12-06 11:05
AD ogiltigförklarade uppsägningen

Arbetsdomstolen har ogiltigförklarat uppsägningen av en anställd bagare eftersom arbetsgivaren inte uppfyllt omplaceringsskyldigheten när arbetsbrist uppstod.

Läs mer


 
2018-12-06 10:54
Bättre skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Den 1 december trädde nya regler i kraft för skulder till staten och kommuner. Det kan exempelvis gälla skulder för obetalda skatter, underhållsstöd och böter. De nya reglerna innebär att uppgifter om dessa skulder inte leder till en betalningsanmärkning förrän du har fått möjlighet att betala eller bestrida kravet om skulden.

Läs mer


 
2018-12-06 10:43
Skatteuträkningsbroschyren, SKV 425

Skatteverkets broschyr innehåller de regler som gäller för beskattningsår 2018 så att du kan göra en fullständig skatteuträkning för löntagare, pensionärer, dödsbon och fysiska personer som har näringsverksamhet.

Läs mer


 
2018-12-06 10:35
Statslåneräntan den 30 november 2018 = 0,51 %

Statslåneräntan den 30 november använda bland annat vid beräkning av utdelning i fåmansföretag, räntefördelning och bilförmån.

Läs mer


 
2018-12-06 10:25
Beräkningskonventioner 2019

Regeringskansliet beskriver i Beräkningskonventioner 2019 hur offentligfinansiella effekter till följd av ändrade skatte- och avgiftsregler beräknas och redovisas.

Läs mer


 
2018-12-06 10:17
Finansinspektionens varningslista

Finansinspektionen varnar för företag som erbjuder finansiella tjänster eller produkter utan att företaget har nödvändiga tillstånd i eller utanför Sverige. Varningslistan innehåller nästan 9 000 företagsnamn.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka