Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2020-05-14 10:07
Byråanståndet förlängs till 15 juli

Med anledning av coronavirusets olika effekter kan det vara svårt för redovisningsbyråer att hinna upprätta alla deklarationer i tid. Därför har Skatteverket gjort bedömningen att de utifrån reglerna om befrielse kan låta bli att ta ut förseningsavgift så länge deklarationen lämnas senast den 15 juli 2020, det vill säga inom en månad från byråanståndets sista dag.

Läs mer


 
2020-05-14 10:06
Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital

Inkomst vid uthyrning av en parkeringsplats ska beskattas i inkomstslaget kapital, om den inte är en tillgång i näringsverksamhet. Om parkeringsplatsen ingår i en privatbostadsrätt eller i hyresrätten till en bostadslägenhet, får avdrag göras med schablonbeloppet 40 000 kr. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Läs mer


 
2020-05-14 10:02
25 procent moms på livesända konserter

När en artist genomför en spelning i en lokal utan publik och spelningen sänds live på internet, ska det vara 25 procent moms om tittarna betalar för att ta del av utsändningen. Det skriver Skatteverket på sin sajt Rättslig vägledning.

Läs mer


 
2020-05-14 09:53
Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

Flera av de ekonomiska åtgärder som regeringen har presenterat för att lindra virusutbrottets konsekvenser förstärks, bland annat ersättningen för den första sjukdagen och statens ansvar för företagens sjuklönekostnader. Dessutom höjs taket i a-kassan från dag 101.

Läs mer


 
2020-05-14 09:52
Färre kan tänka sig att jobba svart

Enligt en undersökning som Skatteverket gjort så kan endast fyra av hundra privatpersoner tänka sig att jobba svart eller skattefuska på andra sätt, även om de inte skulle upptäckas. Nio av tio privatpersoner uppger också att de känner en moralisk plikt att betala skatt enligt gällande regler. För företagen är siffran ännu högre, 96 procent.

Läs mer


 
2020-05-14 09:51
Konsumenterna har rätt att få pengarna tillbaka

När resor och evenemang ställs in i spåren av coronapandemin har konsumenterna rätt att få pengarna tillbaka, inte bara presentkort eller löfte om senare evenemang. Det är Konsumentverkets ståndpunkt i en mycket aktuell fråga som rör både konsumenter och företag.

Läs mer


 
2020-05-14 09:49
Nekad avverkning i fjällnära skog ger rätt till ersättning

Den skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden har rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde. Det anser Mark- och miljööverdomstolen i fem prövade fall.

Läs mer


 
2020-05-14 09:48
KPI för april 2020 var 332,90

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var -0,4 procent i april 2020, ner från 0,6 procent i mars. Den kraftiga nedgången förklaras främst av fallande energipriser. Månadsförändringen från mars till april var -0,3 procent.

Läs mer


 
    
Boka/Avboka