Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2021-06-21 18:38
Ytterligare skattesänkning föreslås

Den skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster som infördes i januari föreslås förstärkas samtidigt som  skattereduktionen justeras så att grundavdraget inte ska påverka reduktionens storlek.

Läs mer


 
2021-06-21 18:33
Arbetslöshetsnivån

Under vecka 24 uppgick arbetslösheten till 412 636 personer, motsvarande en arbetslöshetsnivå på 8,0%. Arbetslösheten bland ungdomar uppgår nu till 55 136 personer, motsvarande en arbetslöshet på 10,6%.

Läs mer


 
2021-06-21 18:26
SL bröt mot GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, utfärdar en administrativ sanktionsavgift mot SL på 16 miljoner kr då biljettkontrollanter utrustats med kroppskameror som spelar in bild och ljud vilket strider mot lagen.

Läs mer


 
2021-06-21 18:17
Myndigheternas AI

Regeringen uppdrar Myndigheten digital förvaltning (Digg) att tillsammans med Arbetsförmedlingen, Bolagsverket och Skatteverket samordna offentlig förvaltnings förmåga kring artificiell intelligens (AI).

Läs mer

 


 
2021-06-21 11:45
Misstroende mot statsministern

Riksdagen har genom en misstroendeförklaring kommit fram till att den inte har förtroende för statsministern, nu måste hela regeringen avgå eller så blir ett extra val utlyst.

Läs mer

 


 
    
Boka/Avboka