Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2019-12-05 11:16
Skattetabeller för 2020

Skatteverket har nu publicerat de skattetabeller för preliminärskatt som ska tillämpas för beskattningsåret 2020.

Läs mer


 
2019-12-05 11:15
Sänkt aktiekapital till 25 000 kr

Bolagsverket har sammanställt information om vad som gäller i samband med årsskiftet för den som vill registrera ett privat bolag med 25 000 kr i aktiekapital. Man informerar även om hur en sänkning av aktiekapitalet i ett befintligt privat bolag genomförs.

Läs mer


 
2019-12-05 11:14
Kostförmån 2020

Skatteverket har beslutat att kostförmånsvärdena för 2020 ska vara desamma som för 2019. Det innebär att förmånsvärdet av en fri lunch eller middag uppgår till 98 kr under 2020.

Läs mer


 
2019-12-05 11:13
Moms – Periodisk sammanställning

Skatteverket har publicerat nya föreskrifter om periodisk sammanställning som träder i kraft den 1 januari 2020, SKVFS 2019:19. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Läs mer


 
2019-12-05 10:59
Nya regler om muntlig förhandling

Det har införts nya regler om muntlig förhandling som medger ökad rätt till sådan när enskild part begär det i förvaltningsrätten.

Läs mer


 
2019-12-05 10:58
Utbetalning av rot- och rut

Om du har utfört rot- och rut-tjänster under 2019 och kunden har betalat före årsskiftet, så måste din begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2020. Kommer din begäran om utbetalning in efter den 31 januari kan du inte få någon utbetalning.

Läs mer


 
2019-12-05 10:57
Enmansdödsbo

Skatteverket har i en kommentar uppmärksammat en dom från Kammarrätten i Stockholm där ett enmansdödsbos försäljning av en fastighet vinstbeskattades hos dödsbodelägaren.

Läs mer


 
2019-12-05 10:56
Stor myndighetsgemensam kontroll av restauranger

Åtta myndigheter har genomfört oanmälda kontroller av över 200 restauranger över hela landet. De vanligaste bristerna som uppdagades i kontrollerna var illegal arbetskraft, felaktigt förda personalliggare, fel i kassaregister och farliga köksmaskiner.

Läs mer


 
    
Boka/Avboka