Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2021-04-14 14:08
Införande av intensivår

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att införa etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare från och med den 15 april 2021 i ett intensivår.

Läs mer


 
2021-04-14 10:51
SKV kring gränsdragningen mellan ekonomisk och privat verksamhet

Skatteverket har en nytt ställningstagande gällande gränsdragningen mellan ekonomisk och privatverksamhet, vilka förutsättningarna är för att någon ska anses vara en beskattningsbar person.

Läs mer


 
2021-04-14 10:40
Inflationstakt uppåt

Statistiska Centralbyrån rapporterar en inflationstakt enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) på 1,9 procent i mars 2021. Det är en uppgång från februari då inflationstakten var 1,5 procent.

Läs mer


 
2021-04-13 15:30
Starkt svenskt bankväsende

Statistik från den europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) visar att de svenska bankerna står sig starka och har klarat pandemiperioden bättre än banker från andra länder.

Läs mer


 
2021-04-13 08:36
Regeringen satsar mot arbetslöshet

Regeringen föreslår en satsning på 448 miljoner kronor för att fler arbetslösa ska få stöd genom en matchningstjänst, en extratjänst eller ett introduktionsjobb.

Läs mer


 
2021-04-13 08:28
Ökad långtidsarbetslöshet

Arbetsförmedlingens analys visar ökad långtidsarbetslöshet och förskjutning av vilka som hamnar i den. Samtidigt ljusnar det på arbetsmarknaden och fler som står nära arbetsmarknaden får jobb.

Läs mer


 
    
Boka/Avboka