Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2018-08-09 11:11
Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet 2018

Regeringskansliet har sammanställt ett informationsmaterial som innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trädde i kraft kring halvårsskiftet 2018.

Läs mer


 
2018-08-09 11:09
Avdrag för klimatkompensation

Ett företag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsfört kompensationen vid försäljningen av företagets produkter har i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen medgetts avdrag såsom för marknadsföringskostnader.

Läs mer


 
2018-08-09 11:05
Montera solcellspaneler utan bygglov

Från och med den 1 augusti 2018 är det fritt fram att montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form, utan att behöva ansöka om bygglov.

Läs mer


 
2018-08-09 11:02
Ny regel tidsbegränsar vissa självrättelser

Den 1 augusti kompletterades reglerna om självrättelser av tidigare inlämnade deklarationer. Om Skatteverket offentliggör att en generell kontroll ska genomföras, har möjligheten till självrättelse nu begränsats till två månader.

Läs mer


 
2018-08-09 11:00
En ny lag om ekonomiska föreningar

Den 1 juli 2018 trädde lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar i kraft. Lagen ersätter den gamla lagen med samma namn. Med den nya lagen blir det lättare att starta och driva ett företag i form av en ekonomisk förening.

Läs mer


 
2018-08-09 10:56
Långa handläggningstider hos Bolagsverket

Bolagsverket har just nu längre handläggningstider för föreningsärenden. För övriga ärenden ökar handläggningstiden under hela sommaren. I mitten av september räknar Bolagsverket med att ha normala handläggningstider igen.

Läs mer


 
2018-08-09 10:52
Prisbasbeloppet för 2019

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2019 är 1000 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2018.

Läs mer


 
2018-08-09 10:49
KPI för juni 2018 var 328,62

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,1 procent i juni 2018. Det är en uppgång från maj då den var 1,9 procent.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka