Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2022-09-20 12:24
Tillämplig ettårsregel

Skatterättsnämndens förhandsbesked gör gällande att ettårsregeln endast är tillämplig när det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens verksamhet och den anställdas utlandsvistelse.


Läs mer

 
2022-09-20 12:10
SKV:s experthjälp

Företag som har komplexa beskattningsfrågor kan via en ny tjänst på Skatteverkets hemsida få direktkontakt med en expert hos Skatteverket för att minska osäkerheten och risken för fel.


Läs mer

 
2022-09-20 11:26
Skydda BankID
Swedbank varnar för pågående smishingkampanj då ett stort antal kunder via sms har uppmanats att uppdatera ett spärrat BankID via en länk till en falsk app eller websida lik bankens inloggningssida.

Läs mer

 
2022-09-20 10:27
Höjd styrränta

Riksbanken har  beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret.


Läs mer

 
2022-09-19 18:10
Rekordhög skuldsättning

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska bolags sammanlagda räntebärande värdepappersskuld var 9 088 miljarder kronor i slutet av augusti, vilket är rekordhögt.


Läs mer

 
2022-09-19 17:58
Små förändringar i utsläpp

Statistikmyndighetens (SCB) visar nästan oförändrat utsläpp av växthusgas från svensk ekonomin i årets Q1 jämfört med i fjol samtidigt med ett minskat utsläpp av växthusgas per producerad krona i ekonomin.


Läs mer

 
2022-09-19 12:11
Arbetslöshetsnivån

Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 37.


Läs mer

 
    
Boka/Avboka