Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2017-11-16 10:46
Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Skattetillägg får inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. Regeringen föreslår nu att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattettillägg även vid frivilliga rättelser.

Läs mer


 
2017-11-16 10:43
Utvidgade reparationsbegreppet för bostäder

Det utvidgade reparationsbegreppet för bostäder omfattar enligt Skatteverkets uppfattning utgifter för en ändrad rumsindelning i bostadslägenheter, under förutsättning att användningen till bostad består.

Läs mer


 
2017-11-16 10:36
Det blir möjligt att låta bli att återkalla uppehållstillstånd

Riksdagen har beslutat om ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse.

Läs mer


 
2017-11-16 10:32
Värdering av bostadsförmån

Inför inkomstbeskattningen 2018 har Skatteverket tagit fram tabeller för hyresnivåer i flerfamiljshus. Tabellerna är tänkta att vara till hjälp vid värdering av bostadsförmåner för lägenheter och småhus som används som fast bostad.

Läs mer


 
2017-11-16 10:30
Falska trängselskattekrav i omlopp

Transportstyrelsen har fått kännedom om att människor i Stockholmsområdet fått kravbrev om obetald trängselskatt. Avsändare av breven är ”Scandinavia Inkasso SIA”. Detta är falska kravbrev och Transportstyrelsen uppmanar mottagarna att inte betala de påstådda kraven.

Läs mer


 
2017-11-16 10:27
Nu finns riksdagens diarium på webben

Riksdagens diarium är nu tillgängligt på riksdagen.se. Där går det att söka bland ärenden och begära ut handlingar direkt från webbplatsen. Diariet är även tillgängligt via riksdagens öppna data.

Läs mer


 
2017-11-16 10:24
Konkurser oktober 2017

Under oktober 2017 försattes 590 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 496 företag i oktober 2016, en ökning med 19 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 579 personer jämfört med 1 367 personer oktober 2016.

Läs mer


 
2017-11-16 10:22
KPI för oktober 2017 var 323,38

Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i oktober 2017, vilket är en nedgång från september då inflationstakten enligt KPI var 2,1 procent.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka