Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2019-10-10 10:21
Kapitalkravet för privata aktiebolag sänks

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr.

Läs mer


 
2019-10-10 10:18
Ekonomiska föreningar ska anmäla ordförande senast den 31 december

Alla ekonomiska föreningar ska, enligt den lag som började gälla den 1 juli 2018, registrera en ordförande hos Bolagsverket. Om en anmälan inte kommit in senast den 31 december 2019 kommer det att framgå av föreningsregistret att föreningen saknar en registrerad ordförande.

Läs mer


 
2019-10-10 10:09
N9 – Begränsning av ränteavdrag

Skatteverket har skapat en blankett som i vissa fall ska bifogas till INK2, INK3 och INK4. Den ska användas av företag som har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kr.

Läs mer


 
2019-10-10 09:36
Beskattning vid försäljning av bostadsrätter

Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts vara lagertillgångar. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska därför den kapitalvinst som uppstod vid försäljningen beskattas.

Läs mer


 
2019-10-10 09:30
Moms – Uthyrning av möblerade lägenheter

Ett bolags uthyrning av möblerade lägenheter, med en hyrestid om fyra respektive fem månader, med möjlighet till förlängning, har av Högsta förvaltningsdomstolen inte ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse.

Läs mer


 
2019-10-10 09:27
Förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer och höjda åldersgränser

Höjd garantipension, förändringar i bostadstillägget för pensionärer och höjda åldersgränser i pensionssystemet, det är några av regeringens förslag utifrån Pensionsgruppens överenskommelse.

Läs mer


 
2019-10-10 09:24
Underskattade risker med stöd för att starta eget företag

Arbetsförmedlingens stöd till personer som vill starta eget företag leder till minskad arbetslöshet. Men insatsen har svag effekt på sysselsättningen och programdeltagarnas inkomster blir låga under flera år. Dessutom ökar stödet risken att mottagaren hamnar i överskuldsättning, visar Riksrevisionens granskning.

Läs mer


 
2019-10-10 09:22
Beräkningskonventioner 2020

Finansdepartementet beskriver i en rapport hur offentligfinansiella effekter till följd av ändrade skatte- och avgiftsregler beräknas och redovisas.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka