Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2017-09-21 11:10
Budgetpropositionen för 2018

I budgetpropositionen för 2018 som har lämnats till riksdagen föreslås reformer för att Sveriges ekonomiska styrka ska komma alla till del samtidigt som det görs en avbetalning på statsskulden.

Läs mer


 
2017-09-21 11:06
Arbetsmarknadssatsningar i budgetpropositionen för 2018

Regeringen satsar i höstbudgeten på att stärka insatserna inom arbetsmarknad och nyanländas etablering. Systemet för de subventionerade anställningarna reformeras och ett nytt, enhetligt stöd – introduktionsjobb införs.

Läs mer


 
2017-09-21 10:59
Tydlig miljöprofil i budgeten för år 2018

Den sammantagna satsningen inom miljö och klimat för år 2018 är 5 miljarder kr, fördelat på flera olika utgiftsområden. Bland annat föreslås bonus till bilar med låga utsläpp.

Läs mer


 
2017-09-21 10:57
Höjd beskattning av sparande

I en promemoria föreslår regeringen att beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs.

Läs mer


 
2017-09-21 10:53
Förslag om förändrad trängselskatt i Stockholm

Enligt förslaget ska från och med 1 januari 2020 trängselskatt tas ut en halvtimme tidigare på morgonen, med högre avgiftsnivå under högtrafikmånaderna, första veckan i juli samt dag före vissa helgdagar.

Läs mer


 
2017-09-21 10:47
Förslag till stående jämkning

Skatteverket har nu börjat skicka ut  förslagen till stående jämkning för nästa år. Du som har valt att få din myndighetspost digitalt får en avsiering via din digitala brevlåda.

Läs mer


 
2017-09-21 10:45
Över en miljon använder Ersättningskollen

Försäkringskassans webbtjänst Ersättningskollen har nu passerat en miljon användare. Tjänsten är ett enkelt och unikt webbverktyg som ger en samlad bild över försäkringsskyddet om man skulle bli långvarigt sjuk eller råka ut för en arbetsskada.

Läs mer


 
2017-09-21 10:43
Hur många har ett visst namn?

Nu kan du hos Skatteverket se hur många personer som har ett visst förnamn eller efternamn. Skriv in det namn du vill söka på. Sökningen görs på den stavning som du skriver in.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka