Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2020-01-16 09:30
Riktad utdelning i fåmansföretag

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att riktad utdelning till delägare i fåmansföretag inte medfört annan beskattning än den som följer av reglerna för beskattning av ägare till fåmansföretag.

Läs mer


 
2020-01-16 09:29
Propositionsförteckning våren 2020

Regeringskansliet redovisar i en förteckning de propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2020 under återstoden av riksmötet.

Läs mer


 
2020-01-16 09:28
K2 Årsredovisning i mindre företag har ändrats

Bokföringsnämnden har justerat kommentartexten till punkterna 10.17 och 10.18 som avser utgifter för reparation och underhåll. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18. Övriga ändringar är av redaktionellt slag.

Läs mer


 
2020-01-16 09:26
Ändringar i K2/K3 Årsbokslut

Bokföringsnämnden har justerat kommentartexten till punkterna 9.17 och 9.18 som avser utgifter för reparation och underhåll. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18. Övriga ändringar är av redaktionellt slag.

Läs mer


 
2020-01-16 09:22
Nya regler om bokföring i konkurs

Bokföringsnämnden har beslutat om nya allmänna råd (BFNAR 2019:3) om bokföring i konkurs. Det nya allmänna rådet är inte avsett att innebära någon förändring i sak utan är en anpassning till att BFN numera utvecklar god redovisningssed genom att ge ut allmänna råd.

Läs mer


 
2020-01-16 09:21
Nya lagar kring årsskiftet 2019/2020

Regeringskansliet har publicerat ett informationsmaterial som innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trätt i kraft kring årsskiftet 2019/2020.

Läs mer


 
2020-01-16 09:19
Rekordmånga får deklarationen tidigt i år

I år är det rekordmånga som kommer att få sin deklaration redan i början av mars. Den som har eller skaffar digital brevlåda senast den 27 februari får sin deklaration skickad dit. Idag har drygt 3,7 miljoner anslutit sig till en digital brevlåda för myndighetspost.

Läs mer


 
2020-01-16 09:18
KPI för december 2019 var 337,68

Inflationstakten enligt KPIF var 1,7 procent i december 2019. Det är en oförändrad inflationstakt jämfört med november.

Läs mer


 
    
Boka/Avboka