Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2022-08-17 16:17
Inflationen sjönk

Statistiska rapporterar att inflationstakten i juli sjönk för första gången sedan januari,  8,0 procent i juli 2022. Det är en nedgång från juni då inflationstakten var 8,5 procent.


Läs mer

 
2022-08-17 16:17
Pandemi och hållbarhet

Kommerskollegiums analys av EU-ländernas anmälningar av regler under det gångna året visar att pandemin fortsatte att prägla EU-ländernas åtgärder när det gäller reglering av produkter under 2021 samt åtgärder med syfte att främja hållbarhet.


Läs mer

 
2022-08-17 16:16
Kassagirot avvecklas

Den 1 september avvecklas tjänsten Kassagirot som är en betaltjänstlösning för kontanthantering av räkningsbetalningar, kontoinsättningar, kortuttag och dagskassa. Systemet används idag av ca 150 ombud i Sverige.


Läs mer

 
2022-08-17 16:16
Redovisningsperiodens längd

Skatteverket har kommit med ett förtydligande kring redovisningsperiodens längd när en verksamhet påbörjas, avslutas eller när räkenskapsåret läggs om.


Läs mer

 
2022-08-17 16:14
Krisstöd yrkesfiske

Ansökningsperioden för stöd till yrkesfisket mot bakgrund av de ökade kostnaderna för sektorn till följd av Rysslands invasion av Ukraina är öppen från och med den 15 augusti till och med 28 oktober 2022.


Läs mer

 
    
Boka/Avboka