Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2023-02-07 17:54
Socialförsäkringen försvagas

Försäkringskassans analys visar att den höga inflationstakten försvagar hälften av ersättningarna i socialförsäkringen då de i någon mån är kopplade till prisbasbeloppet.


Läs mer

 
2023-02-07 17:49
Bristande åtgärder

Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta visar att nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet.


Läs mer

 
2023-02-07 17:43
KU för elstöd

Kontrolluppgift ska varken lämnas för elstöd som betalats ut till elanvändare eller om näringsbidrag i form av elstöd har betalats ut till elanvändare.


Läs mer

 
2023-02-07 17:22
HFD begär förhandsavgörande från EU

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) begär förhandsavgörande från EU-domstolen för klargörande av mervärdesskattedirektivet vid laddning av elfordon via laddningsstation.


Läs mer

 
    
Boka/Avboka