Srf Nyhetsbevakning

7 februari, 2023 17:54
Försäkringskassans analys visar att den höga inflationstakten försvagar hälften av ersättningarna i socialförsäkringen då de i någon mån är kopplade till prisbasbeloppet.
7 februari, 2023 17:49
Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta visar att nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på…
7 februari, 2023 17:43
Kontrolluppgift ska varken lämnas för elstöd som betalats ut till elanvändare eller om näringsbidrag i form av elstöd har betalats ut till elanvändare.
7 februari, 2023 17:22
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) begär förhandsavgörande från EU-domstolen för klargörande av mervärdesskattedirektivet vid laddning av elfordon via laddningsstation.
2 februari, 2023 09:57
Skatteverket gör ett förtydligande gällande skattereduktion för inventarieköp under 2021 och hur utgifter under tidigare år som är hänförliga till inventarieanskaffningen ska hanteras.
2 februari, 2023 09:43
Företagens utgifter för it uppgick år 2021 till 215,7 miljarder kronor, av dessa stod utgifter för mjukvara för närmare hälften. Gällande it-tjänster 2021 minskade utgifterna  med…
30 januari, 2023 20:03
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar 1,8 % lägre BNP i december än motsvarande månad föregående år. Antal arbetsdagar var desamma i både december och Q4 jämfört motsvarande perioder…
30 januari, 2023 12:58
Skatteverket förtydligar förutsättningarna kring när rätt till skattereduktion för inventarier som anskaffades 2021 föreligger även för egentillverkade inventarier samt beskrivningen av funktionell enhet.
30 januari, 2023 12:49
Arbetsförmedlingen rapporterar att under vecka 4 motsvarade antalet arbetssökande en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent. Under januari månad har hittills 4 728 personer varslats om uppsägning.
27 januari, 2023 08:28
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om att sysselsättningen inte ökar  i samma takt som tidigare och att minskningen i arbetslösheten tycks ha stannat av.
25 januari, 2023 14:47
Regeringen föreslår en ändringsbudget med pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för skatteanstånd  samt det hittills största stödpaketet med försvarsmateriel till Ukraina.
25 januari, 2023 14:44
Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från 12 februari till 12 september 2023, samt öka antalet anståndsmånader från nio till tolv.
25 januari, 2023 13:14
Elstöd #1 till privatpersoner och som omfattar privatpersoner i elområde 3 och 4 börjar betalas ut från den 20 februari 2023.
25 januari, 2023 10:34
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en starkare inkomstutveckling under 2021 efter några svagare år, med lägst ökning under 2020. Samtidigt ökade inkomstskillnaderna.
23 januari, 2023 19:47
EU-domstolen fastslår krav på uppgift om "omvänd betalningsskyldighet" på mellanmannens faktura vid trepartshandel för att dennes transaktion ska vara undantagen från mervärdesskatt.
23 januari, 2023 19:27
Den 1 februari höjs den låga kostnadsräntan på kvarskatt samt på anstånd med skatt, från 2,5 procent till 3,75 procent. Intäktsräntan på Skattekontot höjs till 1,6875…
Till SRFs hemsida