Srf Nyhetsbevakning

20 september, 2022 12:24
Skatterättsnämndens förhandsbesked gör gällande att ettårsregeln endast är tillämplig när det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens verksamhet och den anställdas utlandsvistelse.
20 september, 2022 12:10
Företag som har komplexa beskattningsfrågor kan via en ny tjänst på Skatteverkets hemsida få direktkontakt med en expert hos Skatteverket för att minska osäkerheten och risken…
20 september, 2022 11:26
Swedbank varnar för pågående smishingkampanj då ett stort antal kunder via sms har uppmanats att uppdatera ett spärrat BankID via en länk till en falsk app…
20 september, 2022 10:27
Riksbanken har  beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret.
19 september, 2022 18:10
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska bolags sammanlagda räntebärande värdepappersskuld var 9 088 miljarder kronor i slutet av augusti, vilket är rekordhögt.
19 september, 2022 17:58
Statistikmyndighetens (SCB) visar nästan oförändrat utsläpp av växthusgas från svensk ekonomin i årets Q1 jämfört med i fjol samtidigt med ett minskat utsläpp av växthusgas per…
19 september, 2022 12:11
Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 37.
15 september, 2022 15:14
Riksdagens talman Andreas Norlén inleder processen med att ta fram förslag till ny statsminister. Magdalena Andersson leder under tiden, enligt reglerna i regeringsformen, en övergångsregering.
15 september, 2022 15:11
Skatterättsnämnden har publicerat ett förhandsbesked i fråga om huruvida ursprunglig eller aktuell kreditgivares förvaltning av krediter omfattas av undantag från skatteplikt.
15 september, 2022 14:41
Ärenden som Solvit Sverige hanterade flest av under 2021 gällde samordning av socialförsäkring mellan EU-länd och företag som haft problem med momsåterbäringen eller produktförsäljning i ett…
15 september, 2022 14:23
Skatteverket har uppdaterat sin vägledning angående rättegångskostnader utifrån en dom då en gäldenär ansågs ha orsakat en onödig rättegång i hovrätten.
14 september, 2022 20:00
Statistikmyndigheten rapporterar om en uppgång i inflationstakten med 9,0 procent i augusti 2022 jämfört med samma månad föregående år. Månadsförändringen från juli till augusti var 1,5…
14 september, 2022 07:25
Arbetsförmedlingen rapporterar att arbetslösheten har minskat till 6,6 procent från 7,7 procent på ett år och är nu på en lägre nivå än före pandemin. Även…
13 september, 2022 10:50
Statistikmyndigheten (SCB) har analyserat vilka som under perioden januari 2021 till maj 2022 arbetade hemifrån. Arbete hemifrån var vanligast bland statligt anställda kvinnor under corona-pandemin.
12 september, 2022 17:29
Skatteverket har öppnat e-tjänsten för fastighetstaxeringen. Den 1 november 2022 är sista dagen att deklarera. Från och med 2023 får närmare 360 000 lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden.
7 september, 2022 14:03
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ett ökat produktionsvärdeindex för det totala näringslivet med 1,2 procent i juli 2022 jämfört med juni 2022 i säsongsrensade tal.
Till SRFs hemsida