Srf Nyhetsbevakning

23 maj, 2022 13:01
Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,7 procent under vecka 20, samma nivå jämfört med nivån föregående vecka.
23 maj, 2022 10:34
Vid sommarjobb är gränsen för inkomstskatt 20 431 kronor förutsatt att det inte finns andra inkomster under året. Intyg till arbetsgivaren för att slippa skatteavdrag hämtas…
23 maj, 2022 10:10
Riksbanken har lanserat tjänsten RIX-INST som innebär att betalningar mellan banker kan göras i realtid dygnet runt och året om i centralbankspengar.
20 maj, 2022 09:24
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar en ökning av antal anställda (4,6 %) och ökande lönesummor (5,8 %) under Q1 2022. Lönesummorna inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik…
19 maj, 2022 11:50
Arbetsförmedlingen (AF) lanserar ny prognos för var jobben finns 2026. Utbildning och yrkeskunskaper ger både bra jobbmöjligheter och bättre beredskap när arbetsmarknaden förändras.
18 maj, 2022 14:11
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att svenska företags lager ökade med 17,4 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet 2022, jämfört med föregående kvartal, motsvarande 3,4…
17 maj, 2022 18:03
Skatteverket har kommit med ett ställningstagande angående när en anställds arbete i hemmet medför att ett utländskt företag får fast driftställe.
17 maj, 2022 17:27
Antalet utbetalningar  av traktamente sjönk med nästan 40 procent under 2020 jämfört med 2019. I april 2021 började tjänsteresorna öka i förhållande till 2020, men totalt…
17 maj, 2022 08:15
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar att Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit nya riktlinjer om en stegvis beräkning av sanktionsavgifter vid överträdelse av dataskyddsförordningen.
17 maj, 2022 08:03
Förmånsvärdet för miljöbilanpassade bilar ändras så att nybilspriset sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli…
17 maj, 2022 08:00
Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,7 procent under vecka 19, en nedgång jämfört med nivån föregående vecka.
17 maj, 2022 07:19
Skatteverkets e-tjänster har orsakat problem för vissa användare och därför förlängs tiden för den som har anstånd att lämna sin inkomstdeklaration, från den 16 maj till…
12 maj, 2022 09:24
Arbetsförmedlingen rapporterar om minskad arbetslöshet i samtliga län i landet jämfört med april föregående år. I norr är arbetslösheten rekordlåg, i Uppsala och Stockholm släpar återhämtningen…
12 maj, 2022 09:20
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om fortsatt bred prisuppgång i april med prisökningar på bland annat livsmedel, hushållsvaror, restaurangbesök och hotell. Inflationstakten var 6,4 procent i april…
11 maj, 2022 20:32
Högsta Domstolen har bedömt om en stor revisionsbyrå som har anlitats för skatterådgivning hade förutsättningar att tillämpa 36 § avtalslagen på en avtalad ansvarsbegränsning.
11 maj, 2022 20:23
Arbetsdomstolen har funnit att att en arbetsgivare bröt mot bestämmelsen om rätten till heltid när fyra deltidsanställda brandmän i beredskap inte erbjöds lediga heltidsanställningar.
Till SRFs hemsida