Srf Nyhetsbevakning

16 juli, 2021 12:08
Högsta domstolen slår fast att när en äldre man under de sista åren av sitt liv genomförde bodelning och gav gåvor till sin hustrun innebar det…
16 juli, 2021 11:55
Åtta myndigheter har fått uppdrag att skapa förutsättningar för digitala tjänster som ska kunna stärka individer mot de kompetensförsörjningsbehov som finns på arbetsmarknaden.
16 juli, 2021 11:41
Arbetsförmedlingen rapporterar att arbetslösheten har minskat med 1,1 procentenheter det senaste året till 7,9 procent i slutet av juni. Arbetslösheten varierar kraftigt utifrån geografi, ålder, kön…
Till SRFs hemsida