Srf Nyhetsbevakning

14 januari, 2021 09:16
Arbetsförmedlingen uppger att 437 000 personer var inskrivna som arbetslösa under 2020, den högsta siffran sedan 1997. Arbetslösheten steg i snabb takt under våren och stabiliserades sedan…
12 januari, 2021 13:48
Två extra ändringsbudgetar för 2021 har överlämnats till riksdagen innehållande ytterligare medel för att stötta jobb och företag, tillskott till testning och smittspårning samt förlängd ersättning…
12 januari, 2021 12:17
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har efter prövning funnit att det kan finnas förutsättningar för att skönsmässigt beskatta en person för kontantinsättningar på bankkonto. Skatteverket uppdaterar därmed sin…
12 januari, 2021 12:08
SCB:s särskilda aktivitetsmätning  av coronakrisens effekter på svensk ekonomi visar att november var den sjätte månaden i följd med positiv tillväxt i ekonomins aktivitet. Läs mer
Till SRFs hemsida