Srf Nyhetsbevakning

17 maj, 2022 18:03
Skatteverket har kommit med ett ställningstagande angående när en anställds arbete i…
17 maj, 2022 17:27
Antalet utbetalningar  av traktamente sjönk med nästan 40 procent under 2020 jämfört…
17 maj, 2022 08:15
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar att Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit nya riktlinjer om…
Till SRFs hemsida