Srf Nyhetsbevakning

23 november, 2020 12:33
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om en arbetslöshetsnivå på 8,8 procent. För ungdomar…
20 november, 2020 19:09
Riksrevisionens granskning av myndigheternas automatiserade beslut under 2019 visar att13 statliga myndigheter…
20 november, 2020 19:02
Revisorsinspektionen genomför tematillsyn av revisionsföretagens ägande av andelar i företag som inte…
20 november, 2020 18:43
Regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag att till och med 31 december…
Till SRFs hemsida