Srf Nyhetsbevakning

17 september, 2021 16:40
Ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader, kompensation för karensavdrag och karensdagar, uppskjutet krav på…
16 september, 2021 13:19
SKV har förtydligat att i samband med omställningsstödet så kan lönekostnader för…
15 september, 2021 19:40
Inflationstakten i augusti 2021 blev enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) 2,4…
14 september, 2021 16:57
Den 14 september öppnades Riksmötet och regeringen presenterade även en förteckning över…
Till SRFs hemsida