Srf Nyhetsbevakning

18 januari, 2021 16:04
Arbetsförmedlingen rapporterar om en arbetslöshetsnivå på 8,9 procent och att 1 555 personer…
15 januari, 2021 15:43
Sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga till 19,73% tidigareläggas till den 1 januari…
14 januari, 2021 09:16
Arbetsförmedlingen uppger att 437 000 personer var inskrivna som arbetslösa under 2020, den…
12 januari, 2021 13:48
Två extra ändringsbudgetar för 2021 har överlämnats till riksdagen innehållande ytterligare medel…
Till SRFs hemsida