Srf Nyhetsbevakning

2 december, 2021 11:18
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att befolkningen i pensionsålder växer i förhållande till…
2 december, 2021 11:04
Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) lanserar ett gratis app för kontroll av vaccinationsbevis genom skanning.…
2 december, 2021 10:49
Riksdagen sa ja till att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen kompletteras.
30 november, 2021 13:16
Regeringen föreslår en förlängning anståndstiden för avbetalning av tillfälliga anstånd med ytterligare…
Till SRFs hemsida