Srf Nyhetsbevakning

29 september, 2022 10:02
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål om skattetillägg vid frågan om avdragsförbudet…
29 september, 2022 09:54
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver underinstansernas avgörande gällande ansökningstid för skattelättnader enligt lagen om…
29 september, 2022 09:48
Skatteverket lanserar en ny e-tjänst som framför allt vänder sig till fastighetsägare…
26 september, 2022 13:55
Riksdagen har valt Andreas Norlén till talman för valperioden 2022–2026. Han valdes…
Till SRFs hemsida