Srf Nyhetsbevakning

9 april, 2020 10:50
I ett ställningstagande redovisar Skatteverket vad som gäller vid redovisning av moms…
9 april, 2020 10:49
Skatteverket skriver i ett ställningstagande att en VD i ett aktiebolag är…
9 april, 2020 10:49
Bokföringsnämnden har publicerat svar på frågor om bokföring med anledning av coronaviruset…
9 april, 2020 10:48
Finansdepartementet har sammanställt en artikel med exempel samt frågor och svar avseende…
9 april, 2020 10:46
I och med de nya reglerna om tillfälligt sänkta socialavgifter kommer många…
9 april, 2020 10:45
Finansdepartementet har sammanställt en artikel med exempel samt frågor och svar avseende…
Till SRFs hemsida