Srf Nyhetsbevakning

3 oktober, 2022 20:20
Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande angående bedömning av om en…
3 oktober, 2022 20:08
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, ger ett företag som erbjuder bakgrundskontroller tillstånd att i vissa…
3 oktober, 2022 20:03
Avgifterna för omställningsförsäkringarna till TRR (Tjänstemän) och TSL (Arbetare) höjs från och…
3 oktober, 2022 19:59
Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 39, samma nivå…
30 september, 2022 09:45
Statistikmyndighetens (SCB) senaste statistik för augusti visar att svenska företag betalar el…
29 september, 2022 10:02
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål om skattetillägg vid frågan om avdragsförbudet…
Till SRFs hemsida