Srf Nyhetsbevakning

13 februari, 2020 12:20
De bryr sig inte så mycket om sin arbetsplats – men de…
13 februari, 2020 09:52
Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande där man tydliggör var gränserna går…
13 februari, 2020 09:50
I år granskar Skatteverket privata kostnader och oredovisade förmåner i företag. Städ-…
13 februari, 2020 09:48
Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende…
13 februari, 2020 09:47
Den som är registrerad som ägare till ett fordon ska betala avgift…
13 februari, 2020 09:46
Åtta myndigheter har genomfört en ny insats mot brott i arbetslivet på…
Till SRFs hemsida