Srf Nyhetsbevakning

23 juni, 2022 09:20
Riksdagen har röstat ja till regeringens extra ändringsbudget för 2022, som innehåller…
22 juni, 2022 11:36
Finansdepartementets senaste prognos spår en hög inflation och stigande räntor som väntas…
21 juni, 2022 19:24
Konjunkturinstitutet (KI) sänker sin prognos för svensk BNP-tillväxt i år och nästa…
21 juni, 2022 18:31
Företagare inom EU som vill utnyttja tullbefrielsen eller tullkvoten för råvaror, halvfabrikat…
21 juni, 2022 18:29
Riksdagen röstade igenom regeringens två nya extra ändringsbudgetar för 2022 enlig förslag,…
21 juni, 2022 10:57
DIGG har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag om framtagandet…
Till SRFs hemsida