Srf Nyhetsbevakning

15 januari, 2021 15:43
Sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga till 19,73% tidigareläggas till den 1 januari…
14 januari, 2021 09:16
Arbetsförmedlingen uppger att 437 000 personer var inskrivna som arbetslösa under 2020, den…
12 januari, 2021 13:48
Två extra ändringsbudgetar för 2021 har överlämnats till riksdagen innehållande ytterligare medel…
12 januari, 2021 12:17
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har efter prövning funnit att det kan finnas förutsättningar…
12 januari, 2021 12:08
SCB:s särskilda aktivitetsmätning  av coronakrisens effekter på svensk ekonomi visar att november…
12 januari, 2021 12:03
Den 1 februari är sista ansökningsdag för undantag av så kallade tullbefrielser…
Till SRFs hemsida