Srf Nyhetsbevakning

17 september, 2021 16:40
Ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader, kompensation för karensavdrag och karensdagar, uppskjutet krav på läkarintyg och ersättning till…
16 september, 2021 13:19
SKV har förtydligat att i samband med omställningsstödet så kan lönekostnader för timanställd personal beroende på…
15 september, 2021 19:40
Inflationstakten i augusti 2021 blev enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) 2,4 procent, en uppgång från…
14 september, 2021 16:57
Den 14 september öppnades Riksmötet och regeringen presenterade även en förteckning över propositioner avsedda att avlämnas…
14 september, 2021 16:22
Skatteverket har öppnat sin e-tjänst för hyreshustaxering. Sista dagen att deklarera eller ändra förslag till nytt…
13 september, 2021 12:36
Skatteverket har i en ny vägledning förtydligat att  evenemang som arrangeras av två eller flera arrangörer…
13 september, 2021 12:11
Arbetsförmedlingen noterade förra veckan en arbetslöshetsnivå på 7,7 procent, för ungdomar i åldern 18–24 år var den…
9 september, 2021 13:55
Regeringen lämnar en komplettering  av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen, de s.k. 3:12- reglerna, till lagrådet,…
9 september, 2021 13:50
Regeringen föreslår höjt tak i sjukpenning,  ökad flexibilitet i sjukförsäkring vid dag 365 samt för arbetstid…
8 september, 2021 14:29
Regeringen presenterar förslag i kommande budget för att underlätta för företagen att finansiera viktiga gröna investeringar…
Till SRFs hemsida