Srf Nyhetsbevakning

21 september, 2020 17:56
I budgetpropositionen föreslås att staten ska ersätta 60 procent av kostnaden för kompetensinsatser som utförs under…
18 september, 2020 16:31
Tidsgränsen för skattelättnad enligt expertskattereglerna för utländska experter, forskare och nyckelpersoner föreslås utvidgas från tre till…
18 september, 2020 09:49
En sänkning av arbetstidsvillkoret för FoU-avdrag föreslås i kombination med höjt tak från 450 000 kr…
Till SRFs hemsida