Srf Nyhetsbevakning

2 februari, 2023 09:57
Skatteverket gör ett förtydligande gällande skattereduktion för inventarieköp under 2021 och hur utgifter under tidigare år…
2 februari, 2023 09:43
Företagens utgifter för it uppgick år 2021 till 215,7 miljarder kronor, av dessa stod utgifter för…
30 januari, 2023 20:03
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar 1,8 % lägre BNP i december än motsvarande månad föregående år. Antal arbetsdagar…
30 januari, 2023 12:58
Skatteverket förtydligar förutsättningarna kring när rätt till skattereduktion för inventarier som anskaffades 2021 föreligger även för…
Till SRFs hemsida