Srf Nyhetsbevakning

6 december, 2021 20:45
Skatteverket har publicerat föreskrifter för kommande års skatteberäkning.
6 december, 2021 18:03
Skatteverket har i ett ställningstagande förtydligat vad som ska anses vara tjänsteställe för anställd som själv…
6 december, 2021 17:31
Regeringen har beslutat att möjliggöra förlängning av löptiden på krediter i det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten från…
2 december, 2021 11:18
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att befolkningen i pensionsålder växer i förhållande till den arbetsföra befolkningen i…
2 december, 2021 11:04
Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) lanserar ett gratis app för kontroll av vaccinationsbevis genom skanning. Appen finns med öppen…
2 december, 2021 10:49
Riksdagen sa ja till att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen kompletteras.
Till SRFs hemsida