Srf Nyhetsbevakning

23 juni, 2022 09:20
Riksdagen har röstat ja till regeringens extra ändringsbudget för 2022, som innehåller vårändringsbudgeten för 2022 ,…
22 juni, 2022 11:36
Finansdepartementets senaste prognos spår en hög inflation och stigande räntor som väntas dämpa tillväxten i den…
21 juni, 2022 19:24
Konjunkturinstitutet (KI) sänker sin prognos för svensk BNP-tillväxt i år och nästa år eftersom den skyhöga…
21 juni, 2022 18:31
Företagare inom EU som vill utnyttja tullbefrielsen eller tullkvoten för råvaror, halvfabrikat och komponenter utanför EU…
21 juni, 2022 18:29
Riksdagen röstade igenom regeringens två nya extra ändringsbudgetar för 2022 enlig förslag, förutom den delen som…
21 juni, 2022 10:57
DIGG har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag om framtagandet av en statlig e-legitimation.…
Till SRFs hemsida