Srf Nyhetsbevakning

8 december, 2022 10:29
Sveriges medborgare har generellt en positiv inställning till Artificiell intelligens, AI, något som undersökningen Svenska Folket och AI…
7 december, 2022 17:38
Utländska banker med filialer i Sverige är från och med den 1 januari 2023 skyldiga att erbjuda konsumenter…
7 december, 2022 17:35
Lagändringarna som börjar gälla den 1 januari 2023 förtydligar kraven på stark kundautentisering vid fakturabetalningar online och omfattar…
7 december, 2022 17:31
Arbetsmiljöverket presenterar hur den sysselsatta befolkningen upplever sin arbetsmiljö i Arbetsmiljöundersökningen 2021. 90% uppger de gör ett bra…
6 december, 2022 13:20
Statistikmyndigheten- (SCB) rapporterar att antalet sjukdagar under sjuklöneperioder i kvartal 3 2022 var 1,81 per anställd, en ökning…
6 december, 2022 13:14
Företagens investeringar ökade med totalt 24 procent eller 17,8 miljarder kronor under tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje…
Till SRFs hemsida