Srf Nyhetsbevakning

27 januari, 2023 08:28
Statistikmyndigheten rapporterar om att sysselsättningen inte ökar  i samma takt som tidigare och att minskningen i arbetslösheten tycks…
25 januari, 2023 14:47
Regeringen föreslår en ändringsbudget med pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för skatteanstånd  samt…
25 januari, 2023 14:44
Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från 12 februari till 12 september 2023,…
25 januari, 2023 13:14
Elstöd #1 till privatpersoner och som omfattar privatpersoner i elområde 3 och 4 börjar betalas ut från den…
25 januari, 2023 10:34
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en starkare inkomstutveckling under 2021 efter några svagare år, med lägst ökning under 2020.…
23 januari, 2023 19:47
EU-domstolen fastslår krav på uppgift om "omvänd betalningsskyldighet" på mellanmannens faktura vid trepartshandel för att dennes transaktion ska…
Till SRFs hemsida