Srf Nyhetsbevakning

17 januari, 2022 10:35
Regeringen överlämnar den 18 januari en extra ändringsbudget för 2022 till riksdagen innehållande bland annat förlängning av ordinarie…
14 januari, 2022 14:39
SCB rapporterar en inflationstakt på 4,1 procent i december 2021 enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill…
14 januari, 2022 12:40
Finansinspektionen (FI) varnar för bedragare som just nu påstår sig ringa från FI och erbjuder hjälp att få…
13 januari, 2022 13:07
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde förhandsbesked från Skatterättsnämnden att ersättning vid godkänt premielopp ska -momsrättsligt sett- anses vara omsättning…
13 januari, 2022 11:37
Skatteverket har vid årsskiftet genomfört den första genomgången av samordningsnummer utifrån nya regler som medför vilandeförklarande av samordningsnummer…
12 januari, 2022 08:22
Skatteverket publicerar ställningstagande gällande återbetalning av moms till beskattningsbara personer etablerade i Sverige som utför transaktioner i andra…
Till SRFs hemsida