Srf Nyhetsbevakning

3 oktober, 2022 20:20
Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande angående bedömning av om en bostadsrättsförening (BRF) utgör ett privatbostadsföretag.
3 oktober, 2022 20:08
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, ger ett företag som erbjuder bakgrundskontroller tillstånd att i vissa fall hantera personuppgifter som rör lagöverträdelser.
3 oktober, 2022 20:03
Avgifterna för omställningsförsäkringarna till TRR (Tjänstemän) och TSL (Arbetare) höjs från och med den 1 oktober 2022 med…
3 oktober, 2022 19:59
Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 39, samma nivå som föregående vecka.
30 september, 2022 09:45
Statistikmyndighetens (SCB) senaste statistik för augusti visar att svenska företag betalar el på ny rekordnivå. Index för elprisutvecklingen…
29 september, 2022 10:02
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål om skattetillägg vid frågan om avdragsförbudet är tillämpligt på kapitalförlust på fordran…
Till SRFs hemsida