Srf Nyhetsbevakning

20 januari, 2022 14:04
Regeringen har överlämnat årets andra ändringsbudget innehållande tidigare presenterade förslag om skatteanstånd och fortsatt tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering.
20 januari, 2022 11:58
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag som syftar till att förkorta betalningstiderna i näringslivet. Den nya lagen börjar…
20 januari, 2022 09:19
Arbetsdomstolen (AD) har avgivit dom gällande omplacering vid föräldraledighet (FL). Arbetsgivaren anses ha missgynnat två av arbetstagarna genom att omplacera dem och…
20 januari, 2022 08:32
Arbetsmarknaden återhämtade sig i en snabb takt och arbetslösheten minskade stadigt under 2021. I december var arbetslösheten 7,2 procent jämfört med 8,8…
19 januari, 2022 09:12
Skogsstyrelsen rapporterar att arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning under 2021 ökade med 4 procent jämfört med 2020.
17 januari, 2022 10:35
Regeringen överlämnar den 18 januari en extra ändringsbudget för 2022 till riksdagen innehållande bland annat förlängning av ordinarie omställningsstöd, omsättningsstöd samt ersättning…
Till SRFs hemsida