Srf Nyhetsbevakning

21 april, 2021 08:16
EU har publicerat en ny strategi mot organiserad brottslighet som sträcker sig till år 2025. Enligt Europols utvärdering är över 60 procent…
20 april, 2021 14:08
– Sedan pandemin slog till i mars 2020 har 18 olika ändringsbudgetar presenterats, inklusive vårpropositionen. Srf konsulterna följer dem alla. Även denna…
16 april, 2021 09:26
Regeringens förslag angående införandet av EU:s visselblåsardirektiv har presenterats och innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats…
16 april, 2021 09:14
Bokföringsnämnden (BFN) har påbörjat översynen av K2 och K3. Processen har inletts med ett antal övergripande frågor om bland annat normgivningens struktur…
16 april, 2021 09:14
Bokföringsnämnden (BFN) har påbörjat översynen av K2 och K3. Processen har inletts med ett antal övergripande frågor om bland annat normgivningens struktur…
16 april, 2021 09:10
I samband med semesterårsskiftet är det många som frågar om man ska betala ut sådana semesterdagar som inte har tagits ut i…
Till SRFs hemsida