Srf Nyhetsbevakning

2 februari, 2023 09:57
Skatteverket gör ett förtydligande gällande skattereduktion för inventarieköp under 2021 och hur utgifter under tidigare år som är hänförliga till inventarieanskaffningen ska…
2 februari, 2023 09:43
Företagens utgifter för it uppgick år 2021 till 215,7 miljarder kronor, av dessa stod utgifter för mjukvara för närmare hälften. Gällande it-tjänster…
30 januari, 2023 20:03
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar 1,8 % lägre BNP i december än motsvarande månad föregående år. Antal arbetsdagar var desamma i både december och…
30 januari, 2023 12:58
Skatteverket förtydligar förutsättningarna kring när rätt till skattereduktion för inventarier som anskaffades 2021 föreligger även för egentillverkade inventarier samt beskrivningen av funktionell…
30 januari, 2023 12:49
Arbetsförmedlingen rapporterar att under vecka 4 motsvarade antalet arbetssökande en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent. Under januari månad har hittills 4 728 personer…
27 januari, 2023 08:28
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om att sysselsättningen inte ökar  i samma takt som tidigare och att minskningen i arbetslösheten tycks ha stannat av.
25 januari, 2023 14:47
Regeringen föreslår en ändringsbudget med pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för skatteanstånd  samt det hittills största stödpaketet…
25 januari, 2023 14:44
Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från 12 februari till 12 september 2023, samt öka antalet anståndsmånader…
Till SRFs hemsida