Srf Nyhetsbevakning

17 maj, 2022 18:03
Skatteverket har kommit med ett ställningstagande angående när en anställds arbete i hemmet medför att ett utländskt företag får fast driftställe.
17 maj, 2022 17:27
Antalet utbetalningar  av traktamente sjönk med nästan 40 procent under 2020 jämfört med 2019. I april 2021 började tjänsteresorna öka i förhållande…
17 maj, 2022 08:15
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar att Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit nya riktlinjer om en stegvis beräkning av sanktionsavgifter vid överträdelse av dataskyddsförordningen.
17 maj, 2022 08:03
Förmånsvärdet för miljöbilanpassade bilar ändras så att nybilspriset sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik. Lagändringarna börjar…
17 maj, 2022 08:00
Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,7 procent under vecka 19, en nedgång jämfört med nivån föregående vecka.
17 maj, 2022 07:19
Skatteverkets e-tjänster har orsakat problem för vissa användare och därför förlängs tiden för den som har anstånd att lämna sin inkomstdeklaration, från…
12 maj, 2022 09:24
Arbetsförmedlingen rapporterar om minskad arbetslöshet i samtliga län i landet jämfört med april föregående år. I norr är arbetslösheten rekordlåg, i Uppsala…
12 maj, 2022 09:20
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om fortsatt bred prisuppgång i april med prisökningar på bland annat livsmedel, hushållsvaror, restaurangbesök och hotell. Inflationstakten var…
Till SRFs hemsida