Srf Nyhetsbevakning

20 september, 2022 12:24
Skatterättsnämndens förhandsbesked gör gällande att ettårsregeln endast är tillämplig när det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens verksamhet och den anställdas utlandsvistelse.
20 september, 2022 12:10
Företag som har komplexa beskattningsfrågor kan via en ny tjänst på Skatteverkets hemsida få direktkontakt med en expert hos Skatteverket för att…
20 september, 2022 11:26
Swedbank varnar för pågående smishingkampanj då ett stort antal kunder via sms har uppmanats att uppdatera ett spärrat BankID via en länk…
20 september, 2022 10:27
Riksbanken har  beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas…
19 september, 2022 18:10
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska bolags sammanlagda räntebärande värdepappersskuld var 9 088 miljarder kronor i slutet av augusti, vilket är rekordhögt.
19 september, 2022 17:58
Statistikmyndighetens (SCB) visar nästan oförändrat utsläpp av växthusgas från svensk ekonomin i årets Q1 jämfört med i fjol samtidigt med ett minskat…
19 september, 2022 12:11
Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 37.
15 september, 2022 15:14
Riksdagens talman Andreas Norlén inleder processen med att ta fram förslag till ny statsminister. Magdalena Andersson leder under tiden, enligt reglerna i…
Till SRFs hemsida