Srf Nyhetsbevakning

6 oktober, 2022 14:56
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ger Danske Bank tillstånd att hantera en observationslista som rör lagöverträdelser i bankens arbete att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
6 oktober, 2022 14:49
Näringslivets produktion minskade med 1,3 procent i augusti 2022 jämfört med juli 2022 men ökade jämfört med samma tid föregående år.
3 oktober, 2022 20:20
Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande angående bedömning av om en bostadsrättsförening (BRF) utgör ett privatbostadsföretag.
3 oktober, 2022 20:08
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, ger ett företag som erbjuder bakgrundskontroller tillstånd att i vissa fall hantera personuppgifter som rör lagöverträdelser.
Till SRFs hemsida