Srf Nyhetsbevakning

21 oktober, 2021 13:54
Tillväxtanalys rapporterar att det i september månad inleddes konkurser i 474 företag. Konkurserna ökade därmed med 19 procent jämfört med september 2020.
21 oktober, 2021 13:47
Skatteverkets vägledning för obegränsat skattskyldiga enligt sexmånaders- eller ettårsregeln har uppdaterats. Ettårsregeln kan vara tillämplig på efterföljande anställningar.
20 oktober, 2021 17:08
Riksdagsbeslut taget gällande möjlighet till ny anmälan för återbetalningsskyldiga på grund av sen avstämning av korttidsstöd till Tillväxtverket (TVV).
19 oktober, 2021 18:02
Sveriges ansökan om att utöka det förstärkta omställningsstödet med månaderna maj–september 2021 har godkänts av EU-kommissionen.
18 oktober, 2021 15:01
Skatteverket publicerar bostadsförmånerna för 2022. Nytt är att Stor-Malmö läggs till som ett område, vilket innebär totalt sex områden med olika bostadsförmånsvärden per kvadratmeter bostadsyta.
Till SRFs hemsida