Srf Nyhetsbevakning

17 augusti, 2022 16:17
Statistiska rapporterar att inflationstakten i juli sjönk för första gången sedan januari,  8,0 procent i juli 2022. Det är en nedgång från juni då inflationstakten var…
17 augusti, 2022 16:17
Kommerskollegiums analys av EU-ländernas anmälningar av regler under det gångna året visar att pandemin fortsatte att prägla EU-ländernas åtgärder när det gäller reglering av produkter under…
17 augusti, 2022 16:16
Den 1 september avvecklas tjänsten Kassagirot som är en betaltjänstlösning för kontanthantering av räkningsbetalningar, kontoinsättningar, kortuttag och dagskassa. Systemet används idag av ca 150 ombud i…
17 augusti, 2022 16:16
Skatteverket har kommit med ett förtydligande kring redovisningsperiodens längd när en verksamhet påbörjas, avslutas eller när räkenskapsåret läggs om.
17 augusti, 2022 16:14
Ansökningsperioden för stöd till yrkesfisket mot bakgrund av de ökade kostnaderna för sektorn till följd av Rysslands invasion av Ukraina är öppen från och med den…
Till SRFs hemsida