Srf Nyhetsbevakning

12 maj, 2021 10:40
Ekobrottsmyndigheten  har väckt åtal mot företrädaren för ett bolag inom hotellbranschen och bolagets revisor för grovt omställningsstödsbrott. Fallet upptäcktes av Skatteverket och inga pengar betalades ut.…
12 maj, 2021 10:32
Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked gällande serviceavgift till låneförmedling via digital plattform som inte anses vara en förvaltningsutgift utan en avdragsgill kostnad. Läs mer
12 maj, 2021 10:27
Omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare förlängs med månaderna juli, augusti och september 2021. Läs mer
12 maj, 2021 09:30
Under pandemiåret 2020 genomfördes för första gången en helt digital Srf Kongress. Dagen efter kongressen bjöd Srf konsulterna in till ett extra förlängt Srf Fokus webinar…
12 maj, 2021 07:49
Coronapandemin har nu pågått i lite drygt ett år. Riksdagen har beslutat att stödja näringslivet genom ett antal olika stödåtgärder. Mycket har blivit bra, men en…
Till SRFs hemsida