Bilförmån – nya miljöbilar och högre förmånsvärde

Publicerat 7 juli, 2021
En bil som är miljöanpassad, till exempel en elbil, har ett högre nybilspris än en jämförbar bil som drivs med bensin eller diesel. För att motivera användningen av miljöanpassade bilar ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen (61 kap. 8 a § IL).

Det nedsatta förmånsvärdet fastställs i ett allmänt råd av Skatteverket. Skatteverket har i ett ställningstagande 2021-05-31 kompletterat det allmänna rådet, SKV A 2020:30 avsnitt 2.3, med nya miljöbilar som tillkommit under våren 2021.

Vidare görs rättelse av två bilmodeller av märket Audi med tillverkningsår 2021 (21AU0166 och 21AU0167). Rättelsen innebär en höjning av förmånsvärdet med 130 kr per månad. Enligt Skatteverket bör arbetsgivaren i förekommande fall lämna rättade individuppgifter för respektive månad för den anställda och begära motsvarande omprövning av arbetsgivaravgifterna.

Rutinen för bilförmånsberäkning på skatteverket.se har uppdaterats med de nya uppgifterna. Där framgår även för respektive bilmodell vilken reducering som ska göras vid beräkning av förmånsvärdet.

En annan förändring under 2021 är att schablonen för att beräkna förmånsvärdet kommer att justeras. Syftet är att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bil. Justeringen genomförs genom att det ränterelaterade respektive prisrelaterade beloppet ändras.

Lagändringarna gäller från den 1 juli 2021 och berör förmånsbilar som registreras efter att lagen har trätt i kraft.

 
21
sep
21 sep

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender