Hållbarhetsrapportering för SME i form för XBRL

Publicerat 10 juni, 2021
– XBLR ligger till grund för de maskinläsbara bolagsrapporter med finansiella data som görs av både börsnoterade koncerner och mindre företag. Det finns alltså redan teknik, kunnande och programvaror som gör det enkelt att koppla på hållbarhetsdata, hållbarhetsrapportering i årsredovisningen. Nu kommer lösningar som även passar hållbarhetsdata för små och medelstora företag, konstaterar Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden som nyligen arrangerade en medlemsaktivitet med nyheter för hållbarhetsrapportering.

Bland föredragshållarna över nätet fanns Lali Fjellström, Branschansvarig redovisning Srf konsulterna. Hon fokuserade på Nordic Accountant Federations (NAF) arbete med en standard för hållbarhetsredovisning i små och medelstora företag:

– Bra hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag är en viktig förutsättning för näringslivets långsiktiga bärkraft. Det bygger på att vi lätt kan ta fram den information vi behöver ur redovisningssystemen för att skapa en hållbarhetsrapport, konstaterar Lali Fjellström och fortsätter:

– XBRL-formatet ökar möjligheterna för intressenter att jämföra data mellan olika företag och branscher. Då blir hållbarhetsarbetet en konkurrensfördel och en faktor för ökad lönsamhet i företaget. Den typen av rapport kan en redovisningskonsult hjälpa företaget att upprätta och därmed ytterligare höja företagets stabilitet och värde.

Följer utvecklingen

Björn Rydberg konstaterar att intresset är stort för den ideella föreningens arbete och deras medlemsarrangemang. Detta eftersom det nu pågår en konsolidering av formatet sedan EU-kommissionen stakat ut vägen framåt och även styr upp taxonomierna som anger vad som ska rapporteras. Enskilda länders, organisationers eller företags format kommer att vara XBRL.

– Det är definitivt den samlade bild vi får och det betyder att även hållbarhetsredovisningen kommer att baseras på XBRL-format inom en nära framtid. Vi inom XBRL Europe och XBRL Sweden bevakar frågan för att bidraga till att lösningarna, de faktiska gränssnitten för att rapportera affärsdata och hållbarhetsdata, passar företag av alla storlekar.

Sverige i täten

Faktum är att Sveriges företag och myndigheter ligger bra till eftersom Bolagsverkets teknik för inlämning av årsredovisningar i digitalt format baseras på XBRL. Vilket alltså även det format som används i EU gör: ESEF (European Single Electronic Format).

– Vi sitter vid samma bord som myndigheter och tunga näringslivsföreträdare. Våra gemensamma diskussioner är mycket bra och konstruktiva. Det finns en unik kraft i detta och vi tar nu steg framåt som kommer att påverka hållbarhetsredovisningen och smidigt göra den integrerad i årsredovisningen. Med tanke på att Bolagsverket redan under våren passerade 70 000 digitalt inlämnade årsredovisningar förstår man vilken potential XBRL-formatet har för olika former av utfallsdata, avsluter Björn Ryberg.

XBRL-seminarium ”Sustainability Reporting”

Föreläsare:

Tord Andersson, Real Value Added Consulting: XBRL Europé arbetsgrupp ”Sustainability/ESG workinggroup”. Uppdatering av EU:s arbete inom ESG-området, bland annat ”Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD). Corporate Sustainability Reporting Directive proposal (europa.eu) >>

Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning på Srf konsulterna: Standard för hållbarhetsredovisning i små och medelstora företag tas fram av Nordic Accountant Federation – NAF. NAF Nordic Accountant Federation – Srf konsulterna >>

Karl Magnus Westerberg, CtrlPrint: ”Words & Numbers”. Rapport över hur 120 hållbarhetsansvariga ser på ESG-rapportering (Environmental Social and Governance).  ctrlprint.net >>

XBRL Sweden: www.xbrl.se >>

 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender