Hoppfullt för nyutexaminerade i lönebranschen

Publicerat 29 juni, 2020
– Sommarens dialogmöte med YH-utbildare har gett oss en bra bild av nuläget för lönebranschen. Vissa svårigheter att hitta praktikplatser, så kallad LIA, för studenter men samtidigt en arbetsmarknad med fortsatt behov av nya löneadministratörer, säger Srf konsulternas löneexpert Catrine Dahl.

Srf konsulterna har regelbundet dialogmöten med företrädare för YH-utbildningarna där viktiga frågor för branschen tas upp. Vid senaste mötet fick så klart de utmaningar som coronapandemin föranlett stort fokus.

– Från Srf konsulternas håll fanns några aktuella frågeställningar, berättar Catrine Dahl. Vi var så klart nyfikna på hur den för studenterna så viktiga LIA-perioden hade fungerat under våren, om arbetsmarknaden avmattats och hur pandemin påverkat de elever som tog sin examen under våren.


Catrine Dahl

– Den stora utmaningen för samtliga YH-utbildningar har så klart varit att få ut studenterna på sin LIA-praktik, fortsätter Catrine. Cirka 30 procent av praktikanterna har inte kunna göra sin LIA på vanligt sätt, ute på en arbetsplats. För dessa har man ändå löst det på ett bra sätt. Några har kunnat göra sin praktik på distans, några delvis på distans och vissa har gjort projektarbeten på skolan. Utbildarnas uppfattning är att Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, öppnat för större flexibilitet under den här perioden och godtagit att praktik genomförts på annorlunda sätt. En viktig aspekt är ju att studenterna inte kommer att bedömas olika på arbetsmarknaden beroende på vilken typ av praktik de genomfört.

När det gäller just arbetsmarknaden så har ingen direkt avmattning skett, snarare har behovet av välutbildade löneadministratörer ökat. De flesta som tagit sin examen nu inför sommaren har också fått jobb.

– Vårens pandemi har verkligen satt fingret på hur snabbt man kan behöva ställa om, säger Catrine. De som jobbar med lön har på senare år blivit väldigt digitala i sin yrkesroll och det tror jag har hjälp till under den här perioden. Den digitala förflyttning som krävdes nu var för de flesta inte något problem.

För att skapa mervärde till studenter som under våren inte kunnat genomföra sin praktik på helt vanligt sätt har Srf konsulterna bjudit på onlineutbildningar i våra branschstandards inom lön och redovisning, SALK och Rex, till alla studerandemedlemmar.

– Att vi får ut nya utbildade personer inom både lön och redovisning är av största vikt, avslutar Catrine Dahl. Jag vill uppmana Srf konsulternas medlemmar att ta emot praktikanter – det kommer absolut att löna sig i framtiden!

 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2020-02-29 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender