Konsultbranschen kan ta en nyckelroll i kundernas hållbarhetsarbete

Publicerat 29 januari, 2021
Minska pappersberg och digitalisera alla processer som går. Det är två viktiga åtgärder för Srf konsulterna att komma framåt i arbetet med en omställning till större hållbarhet.
– Vår bransch har stor påverkan på våra kunder, säger Lali Börjesson, Srf konsulterna.

I veckan lade regeringen fram ett 100-punktsprogram som sätter hållbarhetsarbete i fokus. Konsulten har intervjuat Lali Börjesson om redovisnings- och lönebranschens roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.

Redovisnings- och lönebranschen kommer precis som alla andra att ingå i omställningen. Vilka områden har ni mest utmaningar kring?
– I vår bransch är kanske papper den råvara man traditionellt kommer att tänka på. Digitaliseringen har pågått ett tag och de flesta jobbar numera papperslöst, men långt ifrån alla är där än. Att hjälpa kunderna över till den digitala sidan är också en viktig uppgift för våra medlemmar, säger Lali Börjesson, som är branschansvarig redovisning vid Srf konsulterna och ansvarar för det interna hållbarhetsarbetet inom organisationen.

Det finns en mängd saker att förändra och effektivisera processer kring:

– En del företag gör fakturan i ett system, printar och postar av gammal vana till kunderna som sen skannar in fakturan till sitt system. Likaså sker en del av vår rapportering fortfarande med hjälp av papper och där är samverkan med myndigheterna viktig för att få till en digital hantering som förenklar och effektiviserar för företagen, och inte skapar mer krav och osäkerhet, säger hon.

Srf konsulterna kan ta en nyckelroll i kundernas omställningsarbete:

– Vår bransch har stor påverkan på våra kunder och där kan vi göra rejäl skillnad om vi går in och proaktivt hjälper kunderna att bli mer cirkulära och hållbara, både för att det är bra för miljön och för att det är bra för kundernas business, säger Lali Börjesson.

Nu satsar Sverige rejält på ett nationellt hållbarhetsarbete med 100 punkter. Vad betyder en sån här stor satsning för själva redovisningsarbetet? Kommer ni få nya Rex-koder som en följd av detta?
– I årets utgåva av Rex – svenska standard för redovisningsuppdrag har vi tagit in en ny Rex 160 som berör just arbetet i en automatiserad och digital miljö. Vi kommer också att prata mer om hur vi kan hjälpa kunderna ta fram nyckeltal på hur de jobbar med hållbarhet. Vi är sedan länge rapporteringsexperter och jobbar med den finansiella hållbarheten i kundernas företag varje dag, så vi skulle lätt kunna lägga till mätbara hållbarhets-KPI:er som vi kan ta fram i vår rapportering till kund, utöver de ekonomiska nyckeltalen vi redan levererar, säger Lali Börjesson.

– Vi arbetar aktivt i det nordiska NSRS-projektet (Nordic Sustainability Reporting Standard) som handlar om att ta fram en enkel och effektiv standard som redovisningskonsulten kan använda för att hjälpa de små och medelstora företagen redovisa sitt hållbarhetsarbete.

Förutom att hjälpa kunderna med ett område de inte riktigt har egna resurser till, blir detta även en ny typ av rådgivningstjänst för redovisningskonsulterna vilket gynnar byråernas lönsamhet, eftersom det är en mer kvalificerad tjänst som genererar ett högre värde för kunden och därmed ett högre pris. Första utkastet till standarden kommer redan nu i februari.

Hållbarhetsfrågor har växt sig stora de senaste åren, och kräver tankeverksamhet i de flesta seriösa organisationer. På vilket sätt arbetar Srf konsulterna med hållbarhet för den egna verksamheten?
– Vi vill förbättra vårt eget hållbarhetsarbete och jobbar med detta just nu. Vi har tagit extern hjälp för att se vad vi bör behålla och vad vi kan förbättra, säger Lali Börjesson.

Här har Srf konsulterna och många andra företag fått oväntad draghjälp av pandemins följder.

– På ett sätt har coronomin gynnat hållbarhet, eftersom det minskat resandet både internt och för de som deltar i våra kurser, event, möten och andra aktiviteter. Och apropå papper jobbar vi även med frågan hur vi på bästa sätt ska tillhandahålla kursmaterial, tidningar och böcker resurseffektivt, säger hon.

Men hållbarhetsfrågor är bredare än att bara handla om sådant som är kopplat till miljö:

– Om vi ser på andra hållbarhetsfrågor än den miljömässiga, så är vårt arbete med att lobba för auktorisation och kvalitetssäkring en hållbarhetsfråga. Även frågor om penningtvätt och antikorruption som vi jobbar med är också hållbarhet. Så även om det är den klimatmässiga hållbarheten som är i fokus så kan de flesta frågor vi arbetar kontinuerligt med kopplas till att vi vill bidra till ett hållbart näringsliv, ett hållbart yrkesliv och en hållbar värld i stort, säger Lali Börjesson.

 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender